נקשטרות

השמש מקיפה במשך שנה את כיפת השמים, המסלול השנתי שלה מחולק ל12 חלקים שמעצבים את הסימנים האסטרולוגים של גלגל המזלות. האסטרולוגים ההודים סברו שאם טבעי לחלק את מהלך השמש ל12 חלקים שמקבילים פחות או יותר לאותו החלק מכיפת השמיים שהיא עוברת מידי חודש הגיוני באותה המידה לחלק את תנועת הירח בהתאם לחלק מכיפת השמים שהוא עובר מידי יום. כל אחד מ27 החלקים הללו נקרא נאקשטרה. הנקשטרות הן קבוצות כוכבים קבועות שמתאפיינות באיכויות ותכונות מסוימות. כל נקשטרה מכסה 13 מעלות ו20 דקות מ360 המעלות של הזודיאק. בתנועה הקבועה של הירח ברקיע הוא שוהה בכל נקשטרה בערך יום אחד ולכן הנקשטרות נקראות גם האחוזות או הבתים של הירח.
המיקום של הירח בעת הלידה נקרא גא'מנה נאקשטרה (נקשטרת הלידה).
באסטרולוגיה ההודית חשוב להתייחס בקריאת מפת הלידה לאיכויות של הנקשטרה שבה הירח והמזל העולה (האופק) נמצאים
כשאנו מעוניינים לתת תחזית אסטרולוגית יומית אנו מתייחסים בשיטה ההודית בעיקר למיקום הירח במזלות ובנקשטרות השונות. הנקשטרה שבה הירח נמצא במשך יום מסוים חשובה מאד בכך שהיא מצביעה על האנרגיה או הפוטנציאל שקיים באותו היום וניתן להשוות אותה במידה מסויימת לתחזית מזג אוייר יומית שמאפשרת לנו להתלבש בהתאם למצב השמיים.
כל נקשטרה צובעת את היום באנרגיה ובאפשרות לפעילות מסוימת. התייחסות לנקשטרה היומית של הירח מאפשרת לנו לבצע החלטות נכונות ולפעול בצורה נכונה שתאפשר לנו להצליח ולהגיע להישגים בתחומי חיים שונים. הנקשטרה של הירח חשובה בכל ההיבטים של אסטרולוגיה יום יומית שמאפשרת לנו להבין תפקודים ומהלכים חברתיים מהמצב בבורסה ועד לשינויים במערכת הפוליטית. כל בחינה של השפעה אסטרולוגית של הירח שאינה מתייחסת לנקשטרות לא תוכל להיות שלמה.

אשוויני

אשוויני

באראני

באראני

קריטיקה

קריטיקה

רוהיני

רוהיני

מריגאשירה

מריגאשירה

ארדרה

ארדרה

פורנאווסו

פורנאווסו

פושיה

פושיה

אשלשה

אשלשה

מאגה

מאגה

פורווה פאלגוני

פורווה פאלגוני

אוטרה פאולגוני

אוטרה פאולגוני

אסטה

אסטה

ציטרה

ציטרה

סוואטי

סוואטי

וישאקה

וישאקה

אנוראדה

אנוראדה

ג'יישטה

ג'יישטה

מולה

מולה

פורווה שאדה

פורווה שאדה

אוטארה שאדה

אוטארה שאדה

שארוואנה

שארוואנה

דאנישטה

דאנישטה

סאטאבישה

סאטאבישה

פורווה באדראפאדה

פורווה באדראפאדה

אוטארה באדראפאדה

אוטארה באדראפאדה

רווטי

רווטי