מזמורים וודים

chandi homa

צ'אנדי הומה

הוודה מתארת חוקי טבע שקיימים כצלילים ראשוניים ברמה העדינה ביותר של הבריאה. צלילים עדינים אלו מייצגים זרימה בסיסית של אנרגיה המעצבת את כל הבריאה והם זוהו או הוכרו על ידי רישים (רואים) מוארים שחיו לפני אלפי שנים בהודו. הרישים ראו ושמעו, במצב של מדיטציה עמוקה, את חוקי הטבע השונים והכירו את הדרך בה הם מנהלים את כל היקום. ידע זה על תפקוד חוקי הטבע הועבר בתחילה מאב לבן ורק בתקופה מאוחרת יותר מהרישי ויאסה אסף את המזמורים הוודים והעלה אותם על הכתב.

ההבנה המקובלת בהודו היא שהמזמורים הוודים לא נוצרו על ידי הרישים, הם מבטאים חוקי טבע נצחיים שקיימים תמיד בבסיס הבריאה בלי קשר לאינטליגנציה אנושית כלשהי המכירה אותם, ולכן מיחסים להם ערך של אמת נצחית שאינה תלויה בזמן, במקום או באדם מסוים. הרישים רק הכירו מתוכם את אותם חוקים ולכן הם נקראו בהודו "מנטרה דרישטהס". כלומר אלו "שראו את המנטרות" או את הצלילים הוודים.

הבנה זאת מתאימה גם לגילוי חוקי הטבע על ידי מדענים מערביים; חוקי טבע שמשוייכים לניוטון, לאינשטיין וכו לא נוצרו על ידם. כאשר עצם מסוים נזרק באוויר ונופל על האדמה הוא מונע על ידי כוח המשיכה ולא מהעובדה שניוטון טען והוכיח שחוק זה אכן קיים. המדענים לא יצרו את חוקי הטבע הם צפו בהם, הבינו באופן אינטואיטיבי את תפקודם, וגילו אותם לעולם. הרישים גילו באופן דומה מתוכם מנטרות, או תדירויות צלילים, שהיו קיימות תמיד ברמה העדינה של הבריאה. צלילים אלו מבטאים חוקי הטבע שונים שהופיעו עם הבריאה ואחראים למגוון התופעות ביקום.

האזנה למזמורים הוודים

המזמורים הוודים נשמרו ונכתבו בשפת הסאנסקרית העתיקה שאמורה לבטא בצורה מלאה את חוקי הטבע. כל שם (נאמה) או צליל בסאנסקרית כולל בתוכו, בצורה חבוייה, את צורת העצם אותה הוא מבטא (רופה). כך לדוגמה כאשר אנו מבטאים בסאנסקרית את המילה "אור" היא כוללת בתוכה את צורתה המקבילה או את המשמעות שקשורה אליה. הקבלה ישירה זאת בן צליל וצורה מסבירה את העוצמה הרבה החבויה בצלילים של המזמורים הוודים. כאשר הפאנדיטים (המלומדים) ההודים מזמרים את הצלילים הללו הם מחיים באמצעותם חוקי טבע שונים ויכולים להשפיע כך על כל תחומי החיים.

הרואים הוודים סיווגו את המזמורים לקבוצות שונות והסבירו איכויות שונות שקשורות אליהן ואת טווח השפעתם. הם טענו כי האזנה לצלילים הוודים יכולה ליצור איזון בגוף ובנפש ולנטרל השפעות שליליות שונות מחיי האדם ומהסביבה.

הספרות הוודית כוללת גם מזמורים רבים שקשורים באופן ישיר לכוכבי הלכת השונים, מזמורים אלו מחזקים את האנרגיה הקשורה לאותו כוכב ושמיעתם מסייעת לחזק את השפעתו החיובית על חיינו.

האסטרולוג הוודי יכול לקבוע, מבדיקת מפת הלידה, אילו מזמורים וודים יש לשמוע כדי לחזק חוקי טבע שונים. ניתן לבחור לאדם מזמורים הקשורים בצורה ישירה לכוכבי לכת שיוצרים השפעות שליליות במפת הלידה וכמו כן להתאים את שמיעת המזמורים לתקופת הכוכבים העכשווית (דאשה) בה האדם נמצא. בנוסף לכך ניתן להמליץ לאדם, בהתאם לצרכיו האישיים, לשמוע מזמורים שמחזקים היבטים כלליים בחיים (כמו בריאות, שפע כלכלי, הרמוניה בזוגיות וכו) . האזנה למזמורים הוודים אינה מצריכה שליטה בסאנסקרית או הבנה כלשהי של הטקסטים השונים, כפי שראינו צלילים אלו כוללים בתוכם את הצורה או המשמעות המקבילה להם ולכן שמיעתם מספיקה כדי להחיות את חוקי הטבע במאזין.

דוגמאות למזמורים וודים

באסטרולוגיה ההודית משתמשים במזמורים הוודים כדי לנטרל השפעות קארמתיות שליליות ולחזק השפעות חיוביות בכל תחומי החיים. בתשעת המזמורים הראשונים ניתן לשמוע מנטרות מיאג'ור וודה שמוקדשות לכוכבים השונים. האזנה למזמורים אלו מחייה את האנרגיה החיובית המוקרנת מהכוכבים ומנטרלת השפעות שלילות שקשורות אליהם. משתמשים במנטרות אלו גם בביצוע יאגיות שקשורות לתשעת הכוכבים (נאווה-גראה גאפה והומה). בשלב הראשון של היאגיה המלומדים הוודים חוזרים אלפי פעמים על המנטרות בשקט (תהליך שניקרא ג'אפה) ולאחר מכן הם מתחילים לחזור על המנטרות בשעה שהם נוסכים חומרים שונים לאש (ביאגיה שניקראת הומה). כדי לשמוע את המזמורים יש ללחוץ על הקטעים הבאים:

מנטרות וודיות שמוקדשות לסוריה (שמש)

מנטרות וודיות שמוקדשות לצ'אנדרה (ירח)

מנטרות וודיות שמוקדשות למאנגל  (מאדים)

מנטרות וודיות לבודאה (כוכב חמה)

מנטרות וודיות שמוקדשות לגורו (צדק)

מנטרות וודיות שמוקדשות לשוקרה (נגה)

מנטרות וודיות שמוקדשות לשאני

מנטרות וודיות לראהו (ראש דרקון)

מנטרות וודיות לקטו (זנב דרקון)

מנטרות וודיות שמוקדשות לגאנאפטי (גנש)

מנטרות וודיות שמוקדשות לפורושה (שבתאי) לפיתוח תודעה טהורה בלתי מוגבלת

מנטרות וודיות שמוקדשות לרודרם (שיווה) לסילוק מכשולים בדרך להארה

מנטרות וודיות שמוקדשות לשריסוקטה (לאקשמי) לשפע חומרי