מפות לדוגמה

ניתוח מפות לידה באסטרולוגיה ההודית

בחלק זה של האתר תוכלו לעיין במפות אסטרולוגיות של אנשים מפורסמים הכוללות גם ניתוח אסטרולוגי קצר שנעשה בהתאם לעקרונות האסטרולוגיה ההודית. כדי לסייע לכם להבין את המפה ההודית הוספתי כאן מספר הסברים בסיסיים.

המספרים הכתובים בתוך כל בית מופיעים כאן רק כדי להסביר את מיקום הבתים . במפה רגילה המספרים שכתובים בתוך כל בית מתייחסים ל12 סימני המזלות. הסדר של המזלות זהה לשיטה המערבית כלומר: טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מאזנים, עקרב, קשת, גדי, דלי ודגים.

מפה אסטרולוגית הבנויה בהתאם לשיטה ההודית ניראת כך:

המפה האסטרולוגית ההודית כוללת 12 בתים ומיקומם קבוע מראש ולא ממוספר על המפה המודפסת. סדר הבתים תמיד זהה וניראה כך:בתוך הבתים ניתן לראות קיצורים לשמות הכוכבים בהתאם למפתח הבא:

אסנדנס, המזל העולה שתמיד נמצא במפה בבית הראשון.- AS

- שמשSU

- ירחMO

- מאדיםMA

- כוכב חמהME

- צדקJU

- נגהVE

- שבתאיSA

- ראש דרקוןRA

- זנב דרקוןKE

במפה שצרפתי לדוגמה המזל העולה (המצויין באותיות AS) הוא מאזנים (המצוין בספרה 7 הכתובה בבית הראשון) וכך בית שני כולל את מזל עקרב (המצוין במפה בספרה 8 ) ואנו מוצאים בו את נגה וכוכב חמה. בבית שלוש כולל את מזל קשת (המצוין במפה בספרה 9) ואנו מוצאים בו את השמש ואת ראש דרקון. בית רביעי כולל את סימן גדי (המצוין בספרה 10) ואין בו כוכבים. בית חמישי כולל את סימן דלי (המצוין בספרה 11) ואנו מוצאים בו את צדק, בית שישי כולל את סימן דגים (מצוין בספרה 12) ומוצאים בו את שבתאי. בית שביעי כולל את סימן טלה (מצוין בספרה 1) ומוצאים בו את מאדים. בית שמיני כולל את סימן שור (המצוין בספרה 2) ולא נמצאים בו כוכבים. בית תשיעי כולל את סימן תאומים (המצוין בספרה 3) ואנו מוצאים בו את הירח ואת זנב דרקון. בית עשירי כולל את סימן סרטן (המצוין בספרה 4) ואין בו כוכבים. בית אחת עשרה כולל את סימן אריה (המצוין בספרה 5) ואין בו כוכבים. בית שתים עשרה כולל את סימן בתולה (מצוין בספרה 6) וגם בו אין כוכבים.

המספרים ליד כל כוכב מציינים את המעלות שלו במפה.

היבטים: בשיטה ההודית כל כוכב מביט בכוכב המצוי שבעה בתים ממנו. בספירה זאת מונים את הבית שבו הכוכב הראשון מצוי כמספר אחת. במפה לדוגמה נגה וכוכב חמה מביטים מבית שתים על בית שמונה (שבו מצוי סימן שור). שמש וראש דרקון מביטים מבית שלוש על בית תשע. צדק מביט מבית חמש על בית אחת עשרה. שבתאי מביט מבית שש על בית שתים עשרה. מאדים מביט מבית שבע על בית אחת. וירח וזנב דרקון מביטים מבית תשע על בית שלוש.

בנוסף להיבט שביעי זה קיימים עוד מספר היבטים מיוחדים לכוכבים אינדיבידואלים.

למאדים יש בנוסף להיבט השביעי שלו (על הבית הראשון) גם היבט רביעי ושמיני. כך במפה לדוגמה מאדים מביט מבית שבע גם על בית עשר ועל בית שתים.

לצדק יש בנוסף להיבט השביעי שלו (על בית אחת עשרה) גם היבט חמישי ותשעי. כך במפה לדוגמה הוא מביט מבית חמש על בית תשע ועל הבית הראשון.

לשבתאי בנוסף להיבט השביעי שלו על בית שתיים עשרה) גם היבט שלישי ועשירי. כך לדוגמה במפה של ראמנה הוא מביט גם על בית שמונה וגם על הבית השני.

ההיבטים של ראש דרקון וזנב דרקון דומים להיבטים של צדק.

המפה של פול סיימון

המפה של פול סיימון

המפה האסטרולוגית של הדלאי לאמה

המפה האסטרולוגית של הדלאי לאמה

הבלונדינית הסודית: המפה של מרלין מונרו

הבלונדינית הסודית: המפה של מרלין מונרו

אמה. עד היום חיבקה וברכה מיליוני אנשים - AMMA.ORG.IL

המפה של אמה, האם המחבקת

נפש עתיקה - המפה של אושו

נפש עתיקה - המפה של אושו

דילן. עבר בחייו תהפוכות ולידות רבות כולל לימוד מדיטציה טרנסנדנטלית

המפה נושבת ברוח: המפה של בוב דילן

הברבור האלוהי: רמהקרישנה על המפה

הברבור האלוהי: רמהקרישנה על המפה

ג'ון לנון

קארמה של חיפושית: ג'ון לנון על המפה

מפה מהגיהנום: מפת הלידה של היטלר

מפה מהגיהנום: מפת הלידה של היטלר

המפה האסטרולוגית של שרי אורבינדו

המפה האסטרולוגית של שרי אורבינדו

הכוכבים של אסתר

הכוכבים של אסתר

המפה האסטרולוגית של סטינג

המפה האסטרולוגית של סטינג

ראמנה מהרישי

ראמנה מהרישי