מזמורים וודים ויאגיות

מזמורים וודים
הוודה מתארת חוקי טבע שקיימים כצלילים ראשוניים ברמה העדינה ביותר של הבריאה. צלילים עדינים אלו מייצגים זרימה בסיסית של אנרגיה המעצבת את כל הבריאה..
יאגיות
טקסים עתיקים להחייאת חוקי הטבע.הכתבים הוודים מספקים הנחיות מדויקות ביחס לביצוע היאגיות וטוענים שהן מספקות כלי חזק ויעיל ביותר לנטרול השפעות קארמתיות שליליות ולחיזוק השפעות חיוביות בכל תחומי החיים..