מילון מונחים

אגני – אש, אינטליגנציה יצירתית, חוק טבע שמייצג אש ואת האיכות של טרנספורמציה שקיימת בטבע.

אווידיה -  בערות שמסתירה את האחדות שקיימת בבריאה. ברגע שהאני הגבוה שלנו (האטמן) מקושר לאוודיה הוא מופיע כעצמי האינדיבידואלי.

אום – צליל ראשוני שהופיע בתחילת הבריאה. הצליל אום אמור לכלול בצורה בלתי נגלית את כל הוודות ומיצג לכן את הטוטאליות של חוק הטבע.

איורוודה – "ידע החיים" מדע הרפואה ההודית העתיק.

אטמן – העצמי הטרנסנדנטאלי, תודעה טהורה בלתי מוגבלת, הנפש הקוסמית.

אטמה קאראקה – הפלנטה שמציינת את הנפש או את האני הגבוה שלנו. במפה האסטרולוגית יש שני פלנטות כאלו. השמש היא הראשונה והפלנטה בעלת המעלות הגבוהות ביותר במפה היא השנייה. מהתכונות של האטמה קארקה במפה ניתן ללמוד על הזיקה והנטיות הפנימיות של האדם.

אישוורה – השליט, האל האישי, כינוי להיבט הפרסונאלי של האלוהות.

אנטרדאשה – תקופת זמן אסטרולוגית שכוללת תשע חלוקות זמן משניות בתוך תשע חלוקות הזמן הראשיות (מאהדאשה).

אמקארה – האגו האינדיבידואלי, תחת השפעת האגו האדם עוסק בפעילות ומשייך לעצמו את תוצאות פעילותו.

אננדה- אושר עליון, בכתבים הוודים נאמר שהעצמי הגבוה של כל אדם מתאפיין באננדה וניתן לחוות אותו דרך התנסות רוחנית פנימית.

אסנדנט – הסימן או המזל האסטרולוגי שעולה באופק המזרחי במקום ובשעה שבה האדם נולד. האסנדנט קשור לבית הראשון ונקרא גם המזל העולה או הלגנה.

אצאריה – מורה רוחני שמלמד את הכתבים הוודים ואת הדרך להתנסות במהות הרוחנית הפנימית שלנו.

אקשה – חלל, היסוד הראשון מתוך חמשת היסודות, שהופיעו מהמציאות המוחלטת בתחילת הבריאה. יסוד זה חודר בכל היקום ומהווה את האמצעי שדרכו הצלילים השונים יכולים לנוע.

ארטה – עושר, המטרה השנייה מבן ארבעת מטרות החיים הוודים שמתאפיינת בהגשמת השאיפות החומריות. בתים 2.6 ו 10 במפה האסטרולוגית קשורים לאיכות זאת.

אשטה וארגה – שיטה מתמטית של פראשרה אבי האסטרולוגיה ההודית שמיועדת לקבוע את החוזק של הפלנטות בעת שהן נעות ברקיע (בטרנזיט) .

אשראמה – ארבעה שלבים של חיים בחברה הוודית שכוללים חובות וצורות התנהגות שונות:

ברהמצ'ארי -  תלמיד שלומד את הוודות וחיי כפרוש

גריאסטה – בעל משפחה שפועל בחברה

וואנאפראסטה – אדם שעבר לשכון ביער עם אשתו כדי לתרגל מדיטציה ולהתמקד בהתפתחות רוחנית

סאניאסה – אדם שנטש את כל הפעילות הארצית וחיי כנזיר כדי להתאחד עם המציאות המוחלטת.

באווה – בית אסטרולוגי, במפת הלידה יש 12 בתים וכל אחד מהם מגדיר תחומי התנהגות מסוימים או קארמה שקיימת בתחום ספציפי של החיים.

בודאה – כוכב חמה.

בראמה – בורא היקום, איכות של חוק הטבע שקשורה לבריאה ויצירה.

ברהמן – אחדות, שלמות טוטאליות שמאחדת את המלאות היחסית והמלאות הטרנסנדנטלית של הבריאה.

ברהמין – בן מעמד הכוהנים שאמור ללמוד וללמד את הכתבים הוודים ולבצע טקסים וודים שונים.

ברהמצ'רי – תלמיד שמקדיש את עצמו לפיתוח מצבי תודעה גבוהים ולהגשמת הברהמן. ברהמין צעיר ורווק שלומד את הכתבים הוודים תחת השגחת מורה. אדם ששייך לשלב החיים (אשראמה) הראשון.

ג'אטקה – תחום של אסטרולוגיה הודית שעוסק בפרוש של מפת הלידה.

גאנדארווה וודה – מוסיקה וודית קדומה שמשקפת את פעילות חוקי הטבע בשעות השונות של היממה.

גונה – תכונה או איכות, שלושה איכויות (סאטווה, ראג'אס וטמאס) של הטבע (פרקריטי) שיוצרות את הריבוי בבריאה. כל העצמים ביקום מורכבים מצרופים שונים של שלושת הגונות.

גורו – מורה רוחני שמרומם את תלמידו למצבי תודעה גבוהים. משמעות נוספת של המילה היא "כבד" ומציינת אדם בעל מיומנות וידע גדולים.

ג'יאן – ידע טהור, מצב בו הסובייקט היודע, האובייקט הידוע ותהליך הידיעה שמחבר ביינהם מאוחדים במצב של הוויה טהורה.

ג'יווה – ההבט האינדיבידואלי של הקיום הקוסמי. הנפש האינדיבידואלית שקיימת (או חייה) בתוך הגוף. הג'יווה מייצג פעילות, חוסר טוהר ואשליה. במצב שבו מגבלות אילו מוסרות הג'יווה זהה לאטמן או להוויה הטרנסנדנטאלית הבלתי מוגבלת. כאשר האינדיבידואליות של הג'יווה והאוניברסאליות של האטמן נחוות בעת ובעונה אחת במצב מאוחד האדם מבוסס במצב של אהרה ואחדות.

ג'יווה אטמן – אטמן שכולל מגבלות אינדיבידואליות.

ג'יווה מוקטה – אדם שמשוחרר מבערות בעודו בחיים.

גיו'טיש – "האור הטוב ביותר". מדע האסטרולגיה ההודית.

גוצ'ארה – טרנזיטים או קידומים של כוכבים. התחום באסטרולוגיה שמתאר את המצב הנוכחי של הפלנטות ברקיע ואת ההשפעה שהם יוצרים על חיינו.

גיו'טישי – אדם שעוסק באסטרולוגיה ההודית.

גראה – "זה שתופס", פלנטה, האסטרולוגיה ההודית מתייחת לתשעה פלנטות : שמש, ירח, מאדים, כוכב חמה, צדק, נגה, שבתאי, ראש דרקון וזנב דרקון.

גריאסטה – בעל משפחה. השלב השני מבין ארבעת השלבים של החיים בחברה הוודית.

דאטו – שבעה רקמות או יסודות בסיסיים שמרכיבים את הגוף הפיזי: פלסמה, דם, בשר (ושרירים), שומן, עצם, מח עצמות וזרע.

דארמה – חובה טבעית או היעוד האמיתי של האדם. חוק טבע שתומך בתהליך ההתפתחותי בבריאה.

דאשה – "תקופת כוכבים" תקופת זמן שבה ההשפעה של כוכב מסוים תהיה יותר חזקה בחיי האדם.

דווה – אלוהות, הדוות מתוארים בספרות הוודית כחוקי טבע או אימפולסים של אינטליגנציה יצירתית שאחראים לכל הפעילות בבריאה. המילה נגזרת מהשורש "דיב" (div) שמשמעותו לזרוח או לשחק. הדוות אמורים להתאפיין באיכות של אור בוהק. בספרות הוודית נאמר שהעולם כולו הוא שדה המשחק של ההוויה המוחלטת, שמתבצע באמצעות פעילותם של הדוות.

דווי – שם כללי לאם האלוהית, איכות של חוק הטבע שמייצגת פעילות אין סופית ואיכות שמזינה ותומכת בכל היבטי הבריאה.

דורגה – העוצמה המארגנת האין סופית של האם האלוהית או השאקטי של שיווה. דורגה מסלקת מתחים או קשיים שמעקבים את התהליך ההתפתחותי ברמה הקוסמית של הבריאה ובחיים של כל אדם. משמעות המילה דורגה היא גם מבצר (מכיוון שהכוחות השלילים בטבע אינם מסוגלים להתגבר עליה).

דושה – "טעות או פגם". באסטרולוגיה ההודית כשפלנטה מקבלת השפעות מאד שליליות במפה היא יוצרת "גראה דושה". איור וודה מתארת את שלושת הדושות; שלושה כוחות שמכוונים את כל הפעילות בחיים הן ברמה הקוסמית והן ברמה האינדיבידואלית.

דרישטי – היבט שכוכב אחד מטיל על בית או כוכב אחר. כל הפלנטות מביטות על הבית שמנוגד להם (הבית השביעי מהם ) . מאדים, צדק, שבתאי ראש וזנב דרקון מביטים בנוסף לכך גם על בתים אחרים.

הומה – טכס וודי או יאגיה שבה חומרים שונים מוגשים לאש תוך שירה של מנטרות.

וודה – ידע טהור. הכתבים העתיקים של הודו שמתארים את פעילות חוקי הטבע בכל תחומי הבריאה. הוודה נחשבת לנצחית ובלתי נבראת ואמורה להתקיים לנצח ברמה העדינה של הבריאה.

וואיו – אויר, רוח, פראנה, הדווה או חוק הטבע ששולט באוויר.

ווארגה – מפה אסטרולוגית שמחולקת בצורה מתמתית שונה ממפת הלידה ומוקדשת לתחום חיים ספציפי. האסטרולוגיה ההודית מתייחסת ל16 ווארגות שונות.

ווארה – יום בשבוע, כל אחד מימי השבוע נשלט באסטרולוגיה ההודית על ידי אחד הפלנטות ומשקף את האיכויות של אותה הפלנטה. ראו וקטו אינם משתתפים בסידור זה אולם ראו קשור לאיכות של שבתאי (ששולט ביום שבת) וקטו לאיכות של מאדים (ששולט ביום שלישי).

ווישיה – אדם שמשתקע על האדמה, איכר, סוחר, חקלאי. בן הכת השלישית בחברה הוודית שעוסק במסחר או בחקלאות.

ווישנו – "החודר בכל", היבט של חוק טבע שמייצג את אי המוגבלות הטרנסנדנטאלית ואת האיכות של טוהר (סאטווה).

ויג'ניאנה – תבונה, אינטליגנציה.

טאמס – הגונה השלישית שקשורה לחוסר פעילות, חשיכה, בערות וכהות.

טיטי – שלב של הירח או 1:30 של החודש הירחי. כל אחד מהטיטים קשור לאנרגיה ולחוקי טבע ספציפיים ומתאים לביצוע של פעילות מסויימת.

טפאס – הימנעות מפעילות חושית, זוהר פנימי. הגברת חום (רוחני), מדיטציה, סגפנות.

טאטווה – מציאות, טבע מהותי, "עיקרון נכון" שמשמש כאבן בנין ליקום היחסי. פילוסופית הסאנקיה מתארת 25 טאטוות (אביקטה, בודאי, האמקרה, 5טאנמאטרות, 5 מהבוטות, 5 אברי פעולה 5 חושים, מנאס ופורושה.

טוריה – המצב הרביעי, תודעה טרנסנדנטאלית או סמאדי. מצב תודעה שבו אנו עוברים מעבר לפעילות מנטאלית וחווים תודעה טהורה בלתי מוגבלת. במצב זה היודע (הסוביקט), הידוע (האוביקט) ותהליך הידיעה מאוחדים במצב אחד של הוויה

טוריה צטנה – מצב תודעה רביעי, ששונה לגמרי במאפייניו משלושת מצבי התודעה היחסים: ערנות חלימה ושינה. במצב זה האדם חווה תודעה טהורה שמתאפיינת בעת ובעונה אחת בערנות פנימית ובשקט עמוק.

טריקונה – בתים 1, 5 ו9 במפת הלידה. בתים אילו הנם החזקים ביותר במפת הלידה.

יאגיה – פעילות וודית שמיועדת להחיות את הדוות (חוקי הטבע) ולזכות בתמיכתם בכל תחומי החיים , המילה נובעת מהשורש יא'ג (yaj) שפרושו להגיש או לכבד. בעת ביצוע היאגיה הכוהנים הוודים מגישים לעתים קרובות מנחות לאש ובכך מכבדים את חוקי הטבע השונים בכדי ליצור תוצאות רצויות.

יאמה – אל המוות. מנהל המוות והאלמוות. השם נובע מהשורש "יאם" yam)) שמשמעותו לתמוך, לשלוט או להעניק, יאמה שולט ברוחות הנפטרים ומעניק להם את הגמול הראוי בהתאם לקארמה שהם צברו בחייהם.

יוגה – איחוד, חיבור, תודעה טרנסנדנטאלית. מצב תודעה שבו הסוביקט היודע, האוביקט הידוע ותהליך הידיעה שמחבר בינהם מאוחדים במצב אחד של הוויה.המילה נגזרת מהשורש "יוג'", yuj)) שמשמעותו לאחד.

יוגי – אדם שמתרגל יוגה, מי שמאוחד עם המציאות המוחלטת.

לאקשמי – בת זוגתו השמימית ווישנו. אלת השפע והעושר.

לגנה – המזל העולה או האופק. באסטרולוגיה ההודית הלגנה נמצאת בבית הראשון של המפה.

מאהדאשה – תקופת כוכבים ראשית בשיטת הווימשואטרי דאשה של פראשארה.

מהפורושה יוגה – צרוף אסטרולוגי שנוצר כשאחד מהפלנטות נעלה או נמצאת בבית שלה באחד מהבתים הזוותים (1.4.7 או 10). צרוף זה מעניק לכוכב עוצמה רבה ומאפשר לו להביע את האיכויות הטובות ביותר שלו. השמש, הירח, ראו וקטו לא נכללים בקטגוריה זאת.

מאהט – גדול, עיקרון האינטלקט. בפילוסופית הסאנקיה מאהט הוא השלב הראשון בתהליך ההתפתחות שמתבטא כשפרקריטי מתחילה להתגלות ולנוע בכיוון ספציפי. מאט מציין את פעילות הרצון הקוסמי שמספק שאיפה להתגלות היקום היחסי. שאיפה זאת נוצרת כתוצאה מהפרת האיזון הראשוני בן שלושת הגונות.

מאיה – עוצמה שקיימת במציאות המוחלטת ויוצרת לכאורה את המציאות היחסית. מאיה אחראית לכאורה להפיכה של ברהמן חסר התכונות לבעל תכונות יחסיות. מנקודת ההשקפה של תודעה אחדותית מאיה הנה אשליה שלמעשה אינה קיימת

מהרישי – רואה גדול, אדם מואר שמלמד את הידע הוודי.

מהורטה – שיטה אסטרולוגית לקביעת יום ושעה שמתאימים להתחלת פעילות חשובה כמו כניסה לבית חדש, נישואים, התחלת לימודים נסיעות חשובות וכו. האסטרולוגיה ההודית טוענת שברגע שפעולה מתחילה בזמן נכון הסיכויים להצלחתה יותר גדולים.

מנטרה – וויברציה של צליל שמשמשת לתרגול מדיטציה, צליל שההשפעות שלו ידועות מראש.

מאנאס – הרוח החושבת.

קוג'ה דושה – ליקוי או פגם שנוצר כשמאדים נמצא בבית 1,2,4,7 או 8 במפת הלידה. צרוף זה מסוגל ליצור הפרעות רציניות בתחום הנישואים.

מלחמת כוכבים – שתי פלאנטות שצמודות אחת לשנייה בטווח של מעלה אחת יוצרות מלחמת כוכבים. המנצח במלחמה זאת הוא הפלנטה שקו האורך שלה קודם לשני. השמש, הירח, ראש דרקון וזנב דרקון אינם משתתפים במלחמה זאת. הפלנטה שמנצחת במלחמה מתחזקת והמפסידה נחלשת.

נקשטרה – 27 קבוצות של כוכבים קבועים בעלות איכויות שונות. באסטרולוגיה ההודית משתמשים בנקשטרות כדי לקבל אינפורמציה נוספת על המזלות השונים. בנוסף לכך משתמשים בנקשטרות לקביעת זמן אסטרולוגי שמתאים לביצוע פעילויות שונות וכדי לקבוע התאמה זוגית דרך הצלבת מפות הלידה של בני הזוג.

נאוומזה – חלוקה תשיעית, מפה הרמונית משנית חשובה ביותר מבין 16 מפות משניות (ווארגות) שקיימות באסטרולוגיה ההודית. משתמשים בה בעיקר בהקשר של נישואים וכמו כן לבדיקת החוזק של הפלנטות השונות.

ני'צה – פלאנטה במצב של נפילה. במצב זה הפלנטה נמצאת במזל אסטרולוגי שבו היא מתפקדת בצורה גרועה ביותר ויוצרת השפעות שליליות.

ניצאבאנגה יוגה - צרוף אסטרולוגי שמבטל את ההשפעות השליליות של כוכב שנמצא במצב של נפילה.

סאדי סאטי – "7.5 שנים" הטרנזיט של שבתאי על הבית ה12 ה1 וה2 מהירח. תקופה זאת מתרחשת כל 30 שנה ויוצרת לעיתים קרובות השפעות שליליות וקשיים.

סאטווה – טוהר, אחת משלושת הגונות או האיכויות של פרקריטי (טבע)

סידהי – שלמות. כוחות מיוחדים שמוזכרים בפרק השלישי של היוגה סוטרה ובהיבטים נוספים של הספרות הוודית.

סיידירי (זודיאק)- זודיאק שמבוסס על היחס שבן האדמה למיקום של קבוצות הכוכבים הקבועות (נקשטרות).

פאפא – כוכב מרע. (מאדים, שבתאי, ראש דרקון וזנב דרקון נחשבים לכוכבים מרעים).

פאראשארה - אבי האסטרולוגיה הוודית, השיטה הפופולארית ביותר באסטרולוגיה ההודית נקראת פראשארה גיו'טיש.

פאריוורטנה - החלפת מקומות. מצב שמערב שתי פלנטות באופן שכל אחת מהן נמצאת בסימן אסטרולוגי שנשלט על ידי האחרת. לדוגמה צדק בסרטן והירח בדגים. צרוף זה מחזק את שני הפלנטות ומאפשר להם להביע יותר את האיכויות החיוביות שלהם.

פוג'ה - טכס וודי שמבוצע בדרך כלל על ידי ברהמין (כהן וודי) כדי ליצור השפעות חיוביות עבור האדם שעבורו הוא נערך.

פיטה - אחת משלושת הדושות שמורכבת מיסוד האש והמים. פיטה אחראית לחילוף החומרים בגוף.

פראשנה – שיטה אסטרולוגית שבה אדם שואל את האסטרולוג שאלה ספציפית. כדי לענות על השאלה האסטרולוג מכין מפה אסטרולוגית בהתאם לזמן ולמקום שבו השאלה נשאלה.

צ'אקרה - שם של מפת הלידה, כמו כן גלגל או מעגל, אחד משבעת מרכזי אנרגיה במרכז הגוף.

צ'אנדרה לגנה - מפה אסטרולוגית שבה הירח ממוקם בבית הראשון או במזל העולה בהתאם לסימן האסטרולוגי שבו הוא ממוקם במפת הלידה. מנקודה זאת ממשיכים לבנות את המפה בהתאם למיקום של המזלות והפלנטות במפת הלידה הרגילה.

צ'אנדרה - הירח.

קאלה פורושה - התגלמות של הזמן בגוף. צורה קוסמית של גוף האדם שמתוארת בוודות. הפלנטות, המזלות, 12 הבתים והנקשטרות קשורים לחלקים השונים של גוף זה.

קאלה סארפה יוגה - "נחש הזמן" צרוף אסטרולוגי שנוצר כשכל הפלנטות מהשמש ועד שבתאי ממוקמים במפת הלידה בין ראו לקטו.

קטו - זנב דרקון, הנקודה הגיאומטרית בה הירח חותך את מסלול השמש מהדרום.

קאפה - אחת משלושת הדושות שמורכבת מיסוד האדמה והמים ואחראית ליציבות הגופנית ולשימון הגוף.

קאראקה – "פועל", "נציג" פלנטה שמציינת או מסמנת נושאים שונים שקשורים לבית מסוים במפת הלידה.

קארמה - פעולה, פילוסופיה הקארמה טוענת שלכל פעולה שאנו מבצעים חייבת להיות תגובה מקבילה. האסטרולוגיה ההודית משמשת כלי מדידה לקארמה שאנו מביאים מהחיים הקודמים דרך בדיקת הבתים, שליטי הבתים, והקארקה שלהם.

קנדרה - בתים שממוקמים בזוית. (1.4.7 ו10) בתים אלו נחשבים חזקים וקשורים לפעילות שמתבצעת בצורה מודעת.

ראו - ראש דרקון, הנקודה הגיאומטרית בה הירח חותך את מסלול השמש מהצפון. ראו יוצר השפעה שמרחיבה ומחצינה בעיקר כוחות שלילים.

ראג'ה יוגה - צרוף מלכותי. מצב מאד חיובי שנוצר במפה האסטרולוגית כשפלנטות ששולטות בשני בתים מיטיבים נמצאים ביחד בבית אחד. צרוף זה כולל בדרך כלל קשר בן פלנטות ששליטות בבתי הקנדרה (1.4.7.ו10) ובבתי הטריקונה (5,9)ׂ

ראג'ס – אחת משלושת הגונות או התכונות של פרקריטי (טבע) שמייצגת פעילות אינטנסיבית. ברמה האינדיבידואלית ראג'ס יכולה להתבטא כחוסר שקט ואגרסיביות.

ראקשסה - איכות הרסנית של חוק הטבע שמתוארת לעיתים בספרות הוודית גם כשד או כישות שלילית.

ראשי - סימן או מזל אסטרולוגי. הורוסקופ הלידה נקרא לעיתים גם "מפת הראשי"

ראווי – אחד מהשמות של השמש.

רטרוגרט - תנועה אחורית של פלנטה.

שאד באלה - "שישה איכויות של חוזק" לעיתים קרובות משתמשים באסטרולוגיה ההודית בקבוצה זאת של שישה נוסחאות מתמטיות כדי להגיע לערכים מספריים מדוקים שמציינים את החוזק הכללי של כל אחד מהפלנטות.