הבית השביעי- ג'איה באווה, בית האשה

הבית השביעי רחוק ביותר מהבית הראשון המייצג את האדם עצמו, ולכן הוא קשור "לאחר". אולם מאחר שהוא גם משקף את הבית הראשון, הוא מייצג אנשים אחרים המשמעותיים לאדם (שאינם קשורים אליו בקרבת דם).

כוכבים המשפיעים לשלילה על בית זה, יכולים ליצור רומנים סודיים, סטיות מיניות ופעילות אחרת שאינה מקובלת בחברה.

הבית הראשון מייצג את מקום הולדתו של האדם. מאחר והבית השביעי מרוחק ביותר מבית זה הוא מייצג מקומות רחוקים ביותר ממקום הלידה. כאשר שליט של הבית ראשון נמצא בבית שבע, סביר להניח כי האדם יצליח במקומות שרחוקים מביתו או מהארץ בו הוא נולד.

מבחינה פיזיולוגית בית שבע קשור לבטן התחתונה ולכליות.

נגה (כפלנטה המציינת את הרעיה במפת הגבר) וצדק ( המציין את הבעל במפת האישה) הנם הקארקות לבית שבע.