בית רביעי- שוקה באווה בית האושר והנוחיות

הבית הרביע מייצג: , חברים הקרובים לאדם כבני משפחתו, מקומות קדושים ורכוש מושכר.

מבחינה פיזיולוגית הבית הרביעי מייצג את החזה והלב. הוא קשור גם לשמחה ורגשות, ולכן הסימן האסטרולוגי בבית זה והכוכב השוכן בו יכולים להצביע על סוג השאיפות של האדם ועל הדברים שיגרמו לו שמחה בחיים. כך לדוגמה כאשר הסימן מאזנים והכוכב נגה השולט בו מצויים בבית זה הם מצביעים על אהבת אומנות ועל חוש אסתטי מפותח.

הבית הרביעי קשור גם הוא לחינוך אולם בניגוד לבית השלישי הוא מציין חינוך הנרכש מהורים ומהחברה וכמו כן חינוך תיכוני או קדם אוניברסיטאי. בית רביעי חזק הקשור לכוכבים הקרובים לחינוך (כמו מרקורי או צדק) יצביע על אדם שקיבל חינוך טוב.

מבחינה פיזיולוגית הבית הרביעי קשור ללב.

הירח (המציין רגשות, מחשבות ואמא) ומרקורי (כמיצג חינוך וחברים) הנם הקרקות לבית ארבע.