מנטרות לגורו (צדק)

הפסוקים הבאים לקוחים מהנאווה גראה סוקטה. פרק מהיאגור וודה (שמופיע בגירסא מעט שונה בריג וודה) שמוקדש לתשעת הפלנטות. לכל פלנטה במזמור זה יש שלושה פסוקים. הפסוק הראשון מוקדש לדווטה או לחוק הטבע שאחראי לאותה פלנטה. הפסוק השני מוקדש לאדידווטה או לחוק טבע ששולט על אותה פלנטה והפסוק השלישי לפרטיאנטהדווטה כלומר לחוק טבע עליון שקשור לאותה פלנטה. הפנדיטים (כהנים) הוודים משתמשים בפסוקים אלו בעת ביצוע טקסים וודים (יאגיות) שמיועדים לחזק את ההשפעה החיובית של הפלנטות ולנטרל השפעות שליליות שעלולות לנבוע ממיקום בעייתי שלהן במפת הלידה שלנו.

מנטרה לצדק

1. בריהספאטי בהיותך מלא בעוצמה וזורח בן בני האדם אינך ראוי לאויב. הנך זורח בעצמה שנולדת מאמת, הענק לנו אור מלא זוהר ועושר.
2. אינדרה שתה את הסומא יחד עם המארוטים כפי שהנך לוגם זאת עם המלך שריאטה. הו גיבור נשגב, מי ייתן ורישים שמיומנים בעבודת הקודש יבוא לכאן בהנחייתך ובהגנתך.
3. ברהמן נולד בתחילה מהמזרח כאור שובה לב שמגלה את קרינתו. הוא גילה את כל הדברים בצורות שונות, הוא גילה את מקום לידתם של דברים נגלים ובלתי נגלים.

*

הפסוק הראשון מוקדש לבריהספאטי הכהן של הדוות שמאפשר התגברות על מכשולים דרך ביצועים וודים שונים (יאגיות, מדיטציה וכו).

הפסוק השני מוקדש לאינדרה, מלך הדוות יחד עם צבא המרוטים: הדוות ששולטים ברוח ובסופות. אינדרה קשור לגורו כשליט הצבא השמימי של הדוות. תפקיד זה נלקח מאוחר יותר על ידי גאנש.

הפסוק השלישי מוקדש לברהמן המציאות המוחלטת שנמצאת בכל נקודה בתוך ומחוץ לבריאה. חוכמתו של גורו והעובדה שהוא משמש כמורה אלוהי מאפשרת את הבנת הטבע הטרנסנדנטאלי של ברהמן. גורו שולט בכיוון מזרח נחשב בארכיטקטורה הוודית (סטאפטייה וודה) לכיוון חיובי ביותר שמסמל לעיתים גם את העין השלישית.