א.ש: "מה המפה אומרת ביחס לאפשרות להתקדמות בקריירה?"

א.ש: מפת הלידה

א.ש: מפת הלידה

מ9.5.2012 ועד 30.7.2012 יש אפשרות של מציאת עבודה והתקדמות בקרירה. כרגע ועד ינואר 2013 המפה מצביעה על יותר הוצאות כספיות. מ12.1.2013 ועד 13.8.2014 המצב הכספי משתפר ויש אפשרות להרוויח יותר.

במידה וחברים מבקשים ממך לחתום על ערבות בנקאית או להלוות כסף עליך להימנע מכך וכמו כן עדיף לך לא להיות בשותפות עסקית מכיוון שהיא עלולה לגרום לך להפסדים כספיים.