שרי רודרם

הרודרם הינו טכס ידוע מהיאג'ור וודה המחייה את האיכות הפעילה של שיווה (שקט האין סופי המצוי בבסיס הבריאה). השרי רודרם כולל שני חלקים, הראשון נקרא "נאמאקם" ובו מתארים ומהלל את ההיבטים השונים של רודרה. החלק השני ניקרא צ'אמאקם" ובו פונים לרודרה ומבקשים ממנו דברים שונים. הספרות הוודית מתארת יאגיות שונות בהם משתמשים בטכסט זה. ברודרה אבישק מזמרים את הרודרה תוך כדי ניסוך חומרים שונים על לינגם המייצג את שיווה. ברודרה הומה מזמרים את הטכסט תוך כדי הגשת מנחות שונות לאש היאגיה.

שיווה

שיווה

אנובאקה ראשונה

1. רודרה הברכה לכעסך ולחיצך; הברכה לקשת שלך ולשתי ידך.

2. לורד רודרה! הפכנו למאושרים בחסדי הקשת שלך, ואשפת חצך שהשילו את כעסם והפכו למבשרי טובות.

3. לורד רודרה, הנך שוכן בהר קאלש ומעניק אושר. הבה לנו אהרה בצורתך השלווה, מלאת האושר ומשמידת החטאים.

4. שוכן בהר קאלש ומעניק אושר לכולם. הנך ממלא את שבועתך להגן על כל משרתיך החוסים בך! השקט את החץ אותו הנך עומד לירות והפכו למבשר טובות.

5. הנך שוכן בהר קאלש, אנו מתפללים להשיגך במילים טובות. אפשר לעולם כולו להיות תמיד חופשי מפורענות וחוסר אחידות ולחיות בידידות ובהרמוניה.

6. מי יתן ורודרה ישתדל עבורי וידבר בזכותי. רודרה הינו מרפא (הבערות), מכובד וראשון במעלה בן הדוות (חוקי הטבע), מי ייתן והוא ישמיד את אויבי הנגלים והבלתי נגלים.

7. רודרה זהה למעשה לשמש מעניקת הברכות וגומלת החסדים. היא מתגלה בגוון ארגמן (בעת הזריחה), ולאחר מכן מופיעה בצבע אדום וצהוב מוזהב. אנו גם מתפללים למנוע את כעסם של אלפי רודראים אחרים המאכלסים את האדמה בכל הכיוונים.

8. רודרה, כחול הגרון, קיבל את צורת השמש הארגמנית בעת זריחתה. רועי צאן, נערות נושאות מים וכל הברואים צופים בו. מי ייתן והוא יגביר את אושרנו.

9. מי יתן ואיחולי יגיעו לכחול הגרון, בעל אלפי העניים הממטיר עלינו את ברכותיו. אני מגיש את ברכתי גם למשרתיו.

10. רודרה האלוהי, שחרר את המיתר משני קצוות הקשת והסתר את החיצים המצויים בידך.

11. הנך בעל אלפי עניים ומאות אשפות חיצים, אחרי שהתרת את הקשת, הקהה את קצות חיציך. לבש את צורתך השלווה (שיווה) וטפח כוונות טובות כלפינו.

12. רודרה, בעל קצוות השער הסבוכות, מי יתן והקשת שבידך תהיה נטולת מיתר. מי יתן וחיצים לא ימצאו באשפתך. מי יתן וחיציך יאבדו את יכולתם לחדור ולפגוע. מי יתן ונדן חרבך לא יוסר.

13. מזליף הברכות, הגן עלינו מכל סכנה עם כלי נשקך שאינם מיועדים לפגוע בנו.

14. הברכה לכלי נשקך החזקים שאינם פוגעים בנו. הברכה לשני ידך ולקשתך.

15. הנח לחיצי קשתך לחוס עלינו מכל עבר ומקם את אשפת חיצך במקום המרוחק מאיתנו.

16. מי יתן וברכתי תהיה עם באגאוון, שליט היקום, הדווה הגדול, בעל שלושת העינים; שהשמיד את טריפורה (המיקום של הכוחות השלילים); הוא הינו הסאנדייה (שעת המעבר בן הלילה ליום ובן היום לילה) בו מוצתים שלושת היבטי האש הקדושה. הוא הינו קלאגני רודרה (אש המכלה את היקום); גרונו כחול; מכניע המוות; שליט היקום; מבשר טובות לנצח; הברכה לדווה גדול ומהולל זה.

אנובאקה שניה

1. הברכה ללורד רודרה מנהיג הצבאות, שליט ארבעת הכיוונים, בעל הידיים המוזהבות.

2. הברכה לשליט כל הברואים הוא מופיע כעצים ושערותיו הם העלים הירוקים.

3. הברכה למגן כל הנתיבים הקורן בגוון זהוב.

4. הברכה לרוכב על שור, שליט המזון, הדוקר בלהט (את אויבו).

5. הברכה לבעל השער שתמיד שחור. הברכה ללובש החוט הקדוש ומנהיג האנשים החזקים והבריאים.

6. הברכה למושל המשמש אמצעי להרס היקום התופעתי . הברכה לשליט כל העולמות.

7. הברכה למגן העולם בעוצמת קשתו הדרוכה. הברכה לרודרה מסיר הכאב והסבל. הברכה לשליט כל הגופי.

8. הברכה לרכב שאינו ניתן להריסה. הברכה לשליט היערות.

9. הברכה לאדון האדום, הברכה לשליט העצים.

10. הברכה לשר, לסוחר, הברכה לשליט היערות.

11. הברכה לתומך ולמזין, הנוכח תמיד באלו הדבקים בו. הברכה למושל בצמחי המרפא.

12.הברכה לשליט הצועק בקול, הגורם לאחרים להזיל דמעה. הברכה למנהיג חיל הרגלים.

13. הברכה למושל המקיף את אויביו ורץ כדי להגן על החסידים שלו, הברכה לשליט האנשים הטהורים.

אנובאקה שלישית

1. הברכה למכניע וכובש האויבים, הברכה למנהיג אלו המכים באויבים.

2. הברכה לשליט הטוב ביותר החמוש בחרב, הברכה למנהיג הגנבים.

3. הברכה לבעל אשפת החיצים האוחז בחץ כדי למושכו על מיתר הקשת. הברכה למנהיג השודדים.

4. הברכה לשליט הרמאי והנוכל, הברכה למנהיג הגנבים מוליכי השולל.

5. הברכה לשליט המסתובב תמיד במקומות צפופים בכוונה לגנוב. הברכה למנהיג שודדי היער.

6. הברכה לשליט המופיע באלו המגנים על עצמם בכלי נשק והמעוניינים להרוג אחרים. הברכה למנהיג גנבי היבולים והכסף.

7. הברכה לשליט הסייפים המשוטטים מסביב בלילה; הברכה לשליטם של אלו ההורגים ושודדים את רכוש האחרים.

8. הברכה לשליט חובש המצנפת, המשוטט סביב בהרים. הברכה למנהיגם של אלו הגונבים בשדות ובבתים.

9. הברכה לשליט האוחז בחץ וקשת.

10. הברכה לשליט הדורך את קשתו ומכין את חצו.

11. הברכה לשליט המושך את מיתר הקשת ויורה בחיצים.

12. הברכה לשליט היורה בחיצים וקולע במטרה.

13. הברכה לשוכן באלו היושבים ושוכבים.

14. הברכה לשוכן בישנים ובערים.

15. הברכה לשוכן באלו העומדים והרצים.

16. הברכה לשוכן באלו הנמצאים בכנסים ובאלו המנהלים אותם.

17. הברכה לך הקיים בסוסים ורוכביהם.

אנובאקה רביעית

1. הברכה לך הפוגע וקולע מכל הצדדים ולך היכול לפגוע בצורות רבות ושונות.

2. הברכה לך המופיע בצורת המוני אלות עדינות ואלימות.

3. הברכה לך המופיע כאנשים הנוהים אחרי עינוגים חושים וכשליטם.

4. הברכה לך הנמצא בקהל רבגוני ובמנהיגם.

5. הברכה לך הנמצא בשליחי שיווה (גאנות) ובאדונם.

6. הברכה לך המופיע בצורה מכוערת ובצורות שונות אחרות.

7. הברכה לך המופיע בצורות גדולות וקטנות.

8. הברכה לך המופיע ברוכבי מרכבה ובהולכי רגל.

9. הברכה לך המופיע בצורת מרכבות ובעליהם.

10. הברכה לך המופיע כצבא וכמנהיגו.

11. הברכה לך המופיע בצורת רוכבי מרכבות מיומנים וכאלו המלמדים רכיבה במרכבות.

12. הברכה לך המופיע כנגרים וכיוצרי מרכבות.

13. הברכה לך המופיע כקדרים ונפחים.

14. הברכה לך המופיע כצידי עופות ודייגים.

15. הברכה לך המופיע כיוצרי קשתות וחיצים.

16. הברכה לך המופיע כציידים וכאלו היוצאים לצוד עם כלבים.

17. ההברכה לך המופיע בצורת כלבים ושומריהם.

אנובאקה חמישית

1. הברכה למקור כל הברואים והורס כל הפגעים.

2. הברכה למשמיד החטאים ושליט כל הברואים.

3. הברכה לבעל הגרון הכחול והלבן.

4. הברכה לבעל קווצות שער מסובכות, ולמגולח למשעי.

5. הברכה לבעל אלפי העניים ומאות הקשתות.

6. הברכה לך הגר על ההר (קאיילש) והנמצא בצורת ווישנו.

7. הברכה לך המופיע כענן הממטיר גשם בכבדות, ולך נושא החיצים.

8. הברכה לך המופיע כגמד ובגודל קטן.??

9. הברכה לבעל הצורה הענקית, המלא בתכונות טובות.

10. הברכה לך, הקדום, המהולל בכתבי הקודש.

11. הברכה לזה שהיה קיים לפני בריאת העולם, הראשון במעלה.

12. הברכה לחודר בכל הנע במהירות.

13. הברכה למצוי בפלגים זורמים ובשיטפונות.

14. הברכה למצוי בגלים רועשים ובמים שקטים.

15. הברכה למצוי בפלגים ובאיים.

אנובאקה שישית

1. הברכה לך הזקן והצעיר.

2. הברכה למי שנולד לפני כולם ולמי שיולד אחרי כולם.

3. הברכה לך המופיע באמצע (כדווה, אדם וחיה) והמופיע (כצעיר) בלתי מפותח.

4. הברכה לך הנולד מחלצי חיות ומשורשי עצים.

5. הברכה לך הנולד בעולם טוב ורע ביקום הנע.

6. הברכה לך המצוי בעולמו של יאמה (אל המוות) ובעולם המוגן (של ההארה).

7. הברכה לקיים בשדות ירוקים ובחצר המשק.

8. הברכה למהולל במנטרות וודיות ובוודנטה.

9. הברכה לשוכן כעצים ביער וכשרכים במקומות מוצלים.

10. הברכה לשוכן בצליל ובתהודתו.

11. הברכה לבעל הצבא הנע בחיפזון ולרוכב במרכבה מהירה.

12. הברכה ללוחם הדוקר את אויבו.

13. הברכה לעטוי השריון הדואג לביטחון רכבו.

14. הברכה ללובש הקסדה ואפוד מגן.

15. הברכה לך המהולל בוודות. הברכה גם לצבאך.

אנובאקה שבעית

1. הברכה לנמצא בתופי דוד ובמקלות תיפוף.

2. הברכה למי שאינו מפנה לעולם את גבו בקרב אולם יחד עם זאת הינו זהיר.

3. הברכה למופיע כשליח וכנציג הנשלח לתכלית מיוחדת.

4. הברכה לבעל החרב ונרתיק החיצים.

5. הברכה לבעל החניתות החדות וכל כלי הנשק.

6. הברכה לנושא הקשת וכלי הנשק הטובים.

7. הברכה לנמצא בנתיבים צרים ובדרכים רחבות.

8. הברכה לנמצא במקומות צרים בהם מים זורמים ובנפילתם ממקומות גבוהים לנמוכים.

9. הברכה לנמצא בנחלים ובמקומות בוציים.

10. הברכה לנמצא במי נהרות זורמים ובמי נחלים הררים שקטים.

11. הברכה לנמצא בבארות ובבורות.

12. הברכה לנמצא בגשמים וביובש.

13. הברכה לנמצא בעננים ובברקים.

14. הברכה לנמצא בענן הסתוו המבריק ולנמצא בגשם המעורב עם אור השמש.

15. הברכה לנמצא בגשמים המלווים ברוחות ובגשמים המלווים בברד.

17. הברכה לך המהווה את עושרם של בני הבית ואת האלוהות המשגיחה עליהם.

אנובאקה שמינית

1. הברכה לרודרה משמיד הסבל הנמצא עם בת זוגתו אומה.

2. הברכה לך הארגמני והאדום.

3. הברכה לשליט כל הברואים המעניק אושר.

4. הברכה לרודרה הנורא היוצר פחד באויביו.

5. הברכה למשמיד האויבים בחזית ומרחוק.

6. הברכה לך הנמצא בכל אדם ההורג (אחרים) והמשמיד את כולם בתקופת ההרס הקוסמי של הבריאה.

7. הברכה לנמצא בעצים המלאים עלים ירוקים.

8. הברכה לנמצא בהברה אום.

9. הברכה למקור האושר העליון הארצי והשמימי.

10. הברכה למעניק האושר העליון בעולמנו ובעולם השמימי.

11. הברכה לך המבורך יותר מכל האחרים.

12. הברכה לנמצא בתמיד במקומות קדושים ובגדות הנהרות.

13. הברכה לנמצא בגדה זאת ובאחרת.

14. הברכה למי שמעביר את האדם, באמצעות ידע, מעבר לתהום עולם התופעות .

15. הברכה לך הנולד שוב ושוב בעולם התופעות והטועם את פרי הקארמה (כאני האינדיבידואלי).

16. הברכה לנמצא בעשבים עדינים ובקצף (הגלים).

18. הברכה לנמצא בחול (שעל גדות הנהר) ובמים זורמים.

אנובאקה תשיעית

1. הברכה לנמצא באדמות פוריות ובדרכים שחוקות.

2. הברכה לנמצא בקרקע סלעית ובמקומות הראויים למגורים.

3. הברכה למצוי תמיד לפני מאמיניו, הקושר ככתר את קצוות שערו הסבוך.

4. הברכה לנמצא ברפתות ובמקומות מגורים.

5. הברכה לנמצא בארמנות ונח על ספות.

6. הברכה לנמצא בשיחים קוציים ובמערות בהרים.

7. הברכה לנמצא במים עמוקים ובעגלי טל.

8. הברכה לנמצא באבק גלוי ונחבא.

9. הברכה לנמצא בדברים ירוקים ויבשים.

10. הברכה לנמצא במשטחים קשים ובעשב ירוק.

11. הברכה לנמצא באדמה ובגלים נוחים.

12. הברכה לנמצא בעלים ירוקים ויבשים.

13. הברכה לשליחי רודרה המכים את החוטאים בכלי נשקם המורמים.

14. הברכה להם המייסרים במידה פחותה ובצורה מכאיבה.

15. הברכה לך השוכן בלב האלים והממטיר עושר.

16. הברכה לך שאינך מועד לריקבון.

17. הברכה לבוחן פעילותו הטובה והרעה של כל אדם.

18. הברכה לך החופשי לגמרי מחטא.

19. הברכה למי שלבש צורה גסה וניצב בדמותו החומרית של היקום.

אנובאקה עשירית

1. שליט ההרס, שליט המזון, בחרת להישאר עני בתוך אוצרות השייכים לך! גרונך כחול ואדום. אל נא תפחיד אנשים אלו, אל נא תפחיד את בקרם. אל תניח גם לאחד מהם להיכחד או לחלות.

2. הו רודרה, אפשר לנו בצורתך השלווה (שיווה) המרפה את כל תחלואי היקום, ליהנות מחיים ארוכים ומאושרים.

3. אנו מפנים את תשומת ליבנו לרודרה בעל קצוות השער הסבוכות, משמיד האויבים, כך שאנשינו ובקרינו ישגשגו ויעשו חייל בהיותם חופשיים ממחלות.

4. הו רודרה, הענק לנו אושר בעולם זה ובעולם הבא. השמיד את חטאינו, אנו נשרתך ונוקירך בברכות. מי ייתן ונשיג בחסדך אושר וחופש מסבל בו זכה מאנו, אבינו הקדמון.

5. הו רודרה אל נא תייסר את המבוגרים שבינינו, אל נא תייסר את העוברים או את התינוקות הרכים, אל נא תייסר את הנערים, אל נא תייסר את האבות או את האימהות ואת הגוף הפיזי היקר לנו.

6. הו רודרה בכעסך אל נא תפגע בילדינו, במקנינו ובסוסינו, אל נא תפגע בלוחמינו. אנו נישא את המנחות (לאש היאגיה) וכך נפייס אותך.

7. מי ייתן וצורתך הנוראה שעלולה לפגוע בבקר, בבניינו ונכדינו תרחק מאיתנו. מי ייתן וצורתך הגורמת לתבוסת אויבים והמעניקה לנו אושר תתקרב אלינו. הגן עלינו. ספר את שבחינו, הנך מגדיל את השמחה בשני העולמות. הגבר את אושרנו.

8. הללו את לורד רודרה המפורסם, השוכן בלב. הוא הינו צעיר לנצח, דומה לאריה נורא ומביע זעם כדי להשמיד (את הכוחות השלילים). שמח אותנו השוכנים בגוף הנכחד. הנך לצבאותיך להסתער על אנשים אחרים.

9. מי ייתן וחניתו של רודרה המבהיק בצדק מכעס על חטאי האנשים תחוס עלינו. מרעיף הברכות! החלטתך האיתנה חופשית מטעות. אנו מגישים לך מנחות ביאגיה הרפה כלפינו את קשת החיצים רבת העוצמה שלך. שמח את בנינו ואת נכדינו.

10. מרעיף ברכות עליון, מבשר ברכות עליון! הבא לנו ברכות ואת רצונך הטוב, וגמול לנו חסדים