עירנות נינוחה

מתוך NRG / ניו-אייג'

עשרות מחקרים נעשו לאורך השנים כדי לפצח את סוד ההצלחה של המדיטציה הטרנסנדנטלית. מוטי שפי, מתרגל ותיק, מסביר איך מתבצע החיבור לתודעה הקוסמית ומהו מצב התודעה הרביעי שאותו מתאר המהארישי

במאמרים הקודמים תיארתי עקרונות כלליים העומדים בבסיס תרגול המדיטציה הטרנסנדנטלית וטכניקות הסידהים שהובאו לאור על ידי מהרישי מהש יוגי. מחקרים מדעיים הצביעו על טווח רחב של השפעות חיוביות הנובעות מתרגול סדיר של טכניקות אלו אולם המטרה העיקרית שלהם היא לסייע לאדם לבסס מצבי תודעה גבוהים.

בדרך כלל אנו חווים בחיים שלושה מצבי תודעה: ערנות, חלימה ושינה. במצבים אלו אנו חווים את עצמנו דרך החושים, פעילות חשיבתית ורגשות. בכל אחד מהמצבים הללו המציאות נקלטת בצורה שונה. כשאנו ערים אנו מודעים לסביבה אולם במקרים רבים מודעות זאת מלווה בחוסר שקט ומתח. בשינה אנו חווים מנוחה עמוקה אולם המודעות לסביבה החיצונית נעלמת. בחלימה קיימת מודעות אולם היא אינה קשורה בהכרח למציאות הרגילה.

במדיטציה טרנסצנדנטאלית אנו מעדנים את הפעילות החשיבתית, עוברים מעבר לכל פעילות מנטאלית וחווים מצב של תודעה טהורה בו אנו נמצאים במנוחה עמוקה ויחד עם זאת ערים לחלוטין בתוכנו מבלי להיות מעורבים בתפיסה חושית ובפעילות שבאה בעקבותיה. מדענים שחקרו את ההשפעות השונות של המדיטציה הטרנסנדנטאלית קראו למצב זה בשם "עירנות נינוחה" וטענו שניתן להתייחס אליו כמצב תודעה רביעי השונה לחלוטין משלושת מצבי התודעה הרגילים. מהרישי טען שכל אדם מסוגל להתנסות במצב זה של תודעה טרנסנדנטאלית: "שיטת המדיטציה שלנו מובילה את הרוח באופן ישיר לשדה של אושר גדול יותר שאליו כולנו שואפים ולכן כל אחד יכול לחוות מדיטציה עמוקה ולחוות תודעה טרנסנדנטאלית המהווה את הטבע הבלתי מוגבל שלנו. התנסות זאת הינה קלה וטבעית מכיוון שהרוח אינה זקוקה לתרגול ארוך כדי ללכת לקראת שדה של אושר גדול יותר…".

טוריה צ'טנה – מצב התודעה הרביעי

מהרישי מגדיר תודעה טרנסנדנטאלית כמצב של יחוס עצמי, במצב זה העצמי הפנימי שלנו ער לגמרי בתוך עצמו ומצוי מעבר לחשיבה ולהפרדה שקיימת בדרך כלל בין הסובייקט החושב לאובייקט עליו אנו חושבים.

ההתנסות במצב התודעה הרביעי מתוארת בספרות הוודית "כסאט צ'יט אננדה" (תודעת אושר עליון מוחלטת). מהרישי הסביר כי התנסות זאת מלווה באושר

עליון ובסיפוק פנימי: "האושר העליון שנחווה בתודעה טרנסצנדנטאלית מסלק את האפשרות לכל סבל גדול או קטן. חשיכה אינה יכולה לחדור לאור השמש הבוהק. באופן דומה אין צער שיכול לחדור לתודעת האושר העליון. תודעה זו אינה יכולה לזכות בדבר כלשהו הגדול מעצם מהותה. מצב זה של עצמאות פנימית מותיר את האדם יציב בתוכו ומלא בסיפוק נצחי".

כמות הסטרס קובעת את אורך ההתנסות

קצב החיים האינטנסיבי גורם לכל אחד לצבור מתחים ולחצים. הצטברות של מתח ולחץ אחראית לחלק גדול מהבעיות הרפואיות שלנו. רופאים טוענים שלפחות 80% מכלל המחלות נובעות כיום בגלל סיבות פסיכוסומאטיות הקשורות לסטרס נפשי.

מתח הוא דבר זר למערכת העצבים שלנו ולכן ברגע שניתנת לגוף הזדמנות הוא שמח להתפטר ממנו. מנוחה הינה הדרך היעילה ביותר לסלק מתח. המנוחה בה אנו זוכים בשנת הלילה מסלקת חלק מהמתחים שאנו צוברים במשך היום אולם בדרך כלל היא אינה מספיקה כדי לסלק את כל המתחים והעייפות.

בעת תרגול המדיטציה הטרנסצנדנטאלית הפעילות המנטאלית נרגעת ובמקביל הגוף זוכה במנוחה עמוקה המאפשרת באופן טבעי שחרור מתחים ולחצים שנוצרו עקב התנסויות אינטנסיביות שעברנו. פירוק המתח, המתרחש בעת תרגול המדיטציה, יוצר פעילות פיזיולוגית גבוהה יותר שמעוררת בצורה אוטומטית, עקב הקשר הקיים בן הגוף לרוח, פעילות מנטאלית מוגברת וכך אנו חווים במדיטציה מחשבות שאינן מאפשרות לנו להישאר במצב השקט של התודעה הטרנסצנדנטאלית. כמות המתח והלחץ במערכת העצבים קובעת את אורך ההתנסות במצב התודעה הרביעי. ככל שכמות המתחים והלחצים גדולה יותר כך ההתנסות במצב זה תהיה קצרה יותר וככל שמערכת העצבים חופשייה ממתחים ולחצים כך ניתן לחוות מצבים ארוכים ובהירים יותר של תודעה טרנסצנדנטאלית.

סילוק מתחים בשתי רמות

מהרישי מסביר שתרגול סדיר של מדיטציה מאפשר סילוק מתחים בשתי רמות. לחצים עמוקים מסולקים באמצעות המנוחה העמוקה המושגת במדיטציה. פירוק מתח זה מגביר את הרגיעה והשלווה ואז באופן טבעי האדם צובר גם פחות לחץ ומתח בחיי היום יום.

מדיטציה סדירה שמאוזנת בפעילות נכונה מסייעת ליצור מצב שבו מערכת העצבים חופשית לחלוטין ממתחים ולחצים. במצב זה השקט ואי המוגבלות של התודעה הטרנסנדנטאלית ממשיכים להתקיים באופן קבוע כבסיס לכל הערכים המשתנים של שלושת מצבי התודעה היחסיים. בספרות הוודית מצב זה נקרא טוריהטיט" או מצב קבוע של "טוריה". מהרישי מכנה התנסות זאת בשם תודעה קוסמית. המונח קוסמי מתייחס למעמד המקיף כל של דרגת התפתחות זאת. אנרגיה, אינטליגנציה ויצירתיות גדלות במצב זה לערך עליון וזוכות למעמד של קיום קוסמי. האותנטיות של התנסות זאת מאומתת על ידי כך שהאדם מתחיל להיות עד שקט לפעילות ולשינה על בסיס התנסותו הקבועה בערנות נינוחה. במצב זה הערנות הפנימית הינה זהה הן כשאנו עדים לפעילות שאנו מבצעים בחיי היום יום או לחוסר פעילות של שנת הלילה.

במצב של תודעה קוסמית, התודעה הטרנסנדנטאלית שנחוותה בתחילה רק בעיניים עצומות בעת תרגול מדיטציה אינה הולכת לאיבוד בכל התנסות אחרת. האדם ממשיך לחוות את העצמים השונים דרך החושים אולם ההתנסויות השונות אינן מסוגלות להצל על מהותו הרוחנית הפנימית. הרוח ממשיכה להתנסות בעצמים שונים באמצעות החושים אולם באותה עת האדם נישאר בערנות ובמודעות פנימית בלתי מוגבלת לעצמי הגבוה שלו הקיים במנותק מכל תחום ההתנסות והפעולה.

"בשעה שהרוח מתנסה באובייקטים דרך החושים, האדם ער לכך שעצמיותו קיימת באופן ניפרד מכל תחום ההתנסות והפעילות. זהו מצב של תודעה קוסמית שבו הוא ער בעולם וער בתוך עצמו … הנאות חושיות אינן משאירות בו רישומים עמוקים מכיוון שעצמיותו האינדיבידואלית זכתה במעמד של עצמיות בלתי מוגבלת המתאפיינת באושר עליון … הנאות זמניות של הקיום היחסי אינן מסוגלות למשוך את תשומת ליבו מכיוון שהוא מבוסס באופן קבוע באושר עליון מוחלט. גם כשהאובייקטים החושיים באים במגע עם חושיו ההנאה ממגע זה אינה כה חזקה ואינה גורמת להסחת דעתו מהמצב הטבעי של תודעת האושר העליון שבו הוא נמצא".

מחשבותיו של אדם המבוסס בתודעה קוסמית נמצאות בתיאום עם כל חוקי הטבע. זכרונו פועל בהתאם לצרכים שקיימים בהווה והקשר שלו לרשמים שנצברו בעבר הינו רק משני. שאריות של רשמים חבויים עדינים (סאמסקרות) עדיין נשארים בתוכו אולם הם אינם מובילים אותו לחוויות קודמות הקשורות אליהן ואותו אדם ניזכר רק בדברים שימושיים שעלולים לתמוך ולעזור לו בחיים. רשמים הנוצרים מהתנסויות השונות ממשיכים להישאר על פני השטח של התודעה כמו קו שנרשם על מים ונמחק מיד. הם מופיעים כדי לספק התנסויות שונות אולם הם אינם משאירים רישומים קבועים על האדם עצמו.

"חיי האדם מותאמים אז לחיים הקוסמים. הוא נע בתיאום עם תנועת היקום כולו ותכלית חייו נמצאת בתיאום עם התכלית של כל היקום. כשנשימת היחיד הופכת לתנודה של החיים הקוסמיים, האינדיבידואליות נושמת קיום אוניברסאלי ואז אנו זוכים במלאות החיים".