סאטאבישה

סאטאבישה

סאטאבישה

מ 6.40-20.00 בדלי

שליט הנקשטרה הוא ראו

לגנה בסאטאבישה: עניין במיסטיקה ואסטרולוגיה, מספק שרות, שקט, כנה, פילוסופי, עניין בפוליטיקה, נוסע למטרות חינוכיות, אינטליגנטי, בעיות עם צריכת אלכוהול ורמאי.

צ'אנדרה בסאטאבישה: אמיתי, בעל עקרונות, מעניק צדקה, יכולת כתיבה, זיכרון מעולה, עניין באסטרולוגיה ופסיכולוגיה, מעיז, עיקש, אמיץ, מביס אויבים, עצמאי, אומנותי ובטוח בהשקפתו.

סוריה בסאטאבישה: אינטליגנציה טובה, יצירתי, עובד קשה, עניין בנושאים הומניטאריים, יכולת כתיבה, פילוסופי, זקוק לחיזוקים חיצוניים, חולה.