בית עשר –קארמה באווה, בית הפעילות

בבית עשר מייצג את הנקודה הגבוהה ביותר בשמים בה כוכבים מגיעים לשיאם. כפי שהבית התשיעי מסמל שיא בהתבטאות הדארמה (חוק הטבע) בחיי היחיד כך הבית העשירי מציין שיא בהתבטאות הארטה (שפע חומרי) המגיע לאדם בדרך כלל מעיסוקיו המקצועיים.

מבחינה פיזיולוגית הבית העשירי קשור לברכיים, ולחוט השדרה.

השמש ומרקורי (כמציינים מקצוע) וצדק (כמציין פירסום ויוקרה) הינם הקרקות לבית עשר.