מנטרות לשוקרה (נגה)

הפסוקים הבאים לקוחים מהנאווה גראה סוקטה. פרק מהיאגור וודה (שמופיע בגרסה מעט שונה בריג וודה) שמוקדש לתשעת הפלנטות. לכל פלנטה במזמור זה יש שלושה פסוקים. הפסוק הראשון מוקדש לדווטה או לחוק הטבע שאחראי לאותה פלנטה. הפסוק השני מוקדש לאדידווטה או לחוק טבע ששולט על אותה פלנטה והפסוק השלישי לפרטיאנטהדווטה כלומר לחוק טבע עליון שקשור לאותה פלנטה. הפנדיטים (כהנים) הוודים משתמשים בפסוקים אלו בעת ביצוע טקסים וודים (יאגיות) שמיועדים לחזק את ההשפעה החיובית של הפלנטות ולנטרל השפעות שליליות שעלולות לנבוע ממיקום בעייתי שלהן במפת הלידה שלנו.

1. לאור הבוהק (שוקרה), לאגני, שא את מחשבותינו המטוהרות אותם הגשנו כמנחה, מחשבות אלו מתקדמות דרך כל הלידות האלוהיות והאנושיות.
2. שמעתי שאינדראני הנה הרעיה הטובה ביותר מבן הנשים. בעלה לעולם לא יזדקן וימות.
3. אנשים מזמנים את אינדרה מכל הכיוונים. מי ייתן והוא יהיה עבורנו (הדווה) העליון.

הפסוק הראשון מוקדש לשוקרה בהיבט שלו כאגני, איכות של חוק הטבע המייצגת אש קוסמית שזורחת בכל מקום בבריאה (פרוש השם שוקרה בסאנסקרית הוא גם "זורח"). שוקרה מייצג כוח יוצר שאינו קשור רק להולדה (פרושה נוסף של המילה שוקרה הוא "זרע") אלה גם לאנרגיה שנושאת חכמה. אנרגיה זאת מכוונת ומנחה את הלידות השונות בעולמנו.

הפסוק השני מוקדש לאינדיאני או לשאקטי (אינטליגנציה יצירתית) שמהווה את חוק הטבע ששולט בשוקרה. אנידראני בת זוגתו של אינדרה שליט הדוות מעניקה עצמה של אריכות חיים והתחדשות כפי שהיא מתבטאת דרך הפלנטה שוקרה.

הפסוק השלישי מוקדש לאינדרה שליט הדוות ׁׁׁׁׁכשליט העליון של שוקרה. אינדרה מייצג אנרגיה גבוהה שקשורה לשוקרה ומבטאת תהליכים של טרנספורמציה חיובית ויצירתיות.