אישטה דווטה ואסטרולוגיה הודית

אדי שאנקרה המורה הוודי הגדול טען שלכל אדם יש אישטה דווטה או חוק טבע מסוים שקשור אליו בצורה הדוקה. פרושה המילה אישטה הוא "להוקיר" והמילה דווה משמעותה אלוהות (בהיבט הפרסונאלי שלה) או חוק טבע.

במסורת הוודית קיימים חמישה אישטה דווטה: שיווה, ווישנו, סוריה (שמש), גאנש ושאקטי (האם האלוהית).

 שיווה קשור לטמאס, חוסר פעילות, הרס הבערות, מדיטציה, יוגה ואהרה.

וישנו קשור לסאטווה (טוהר) ומייצג את הכוח המשמר בבריאה. בדרך כלל נהוג בהודו להוקיר אותו כאישטה דווטה בהתגלמותו כקרישנה או ראמה.

סוריה מייצג את האטמן או האני הטרנסנדנטלי וכמו כן אנרגיה, טרנספורמציה ושליטה.

גאנש או גנאפאטי אחראי לסילוק מכשולים ולהתחלה מוצלחת של פעילות. שאקטי אחרית לאנרגיה ולפעילות אין סופית שקיימת בבריאה.נהוג להוקיר אותה כאישטה דווטה בהתגלמותה כדורגה, קאלי ,טריפורסונדארי (לליטה) ועוד.

למרות שלכל אחד מהאישטה דווטות יש איכויות ספציפיות שמייחדות אותו מהאחרים הוא אמור לגלם או לייצג עבור האדם שקשור אליו את האלוהות המוחלטת או את הטוטאליות של חוקי הטבע. שנקרה טען שברגע שהאדם מתחבר לאישטהדווטה שלו עליו להתייחס לכל ארבעת ההיבטים האחרים של האישטהדווטה כהיבטים של המציאות המוחלטת של ברהמן (אי מוגבלות אחדותית שנמצאת בכל נקודה בבריאה).

 ברגע שאנו יודעים מיהו האישטה דווטה שלנו ניתן להתחבר אליו ולעורר את האנרגיה שלו דרך שמיעת מנטרות שמגלמות את האנרגיה שלו, שירה של מזמורים שקשורים אליו ואמצעים נוספים. החייאת האיכות של האישטה דווטה מחזקת את התמיכה שאנו מקבלים מחוקי הטבע ומאפשרת לנו להגשים את שאיפותינו ולהאיץ את התפתחותנו הרוחנית. נשאלת כמובן השאלה כיצד אנו יכולים לדעת מיהו האישטה דווטה שלנו. אלו שנולדים בהודו יודעים זאת מהמסורת המשפחתית שאליה הם נולדו, כל האחרים יכולים לדעת זאת דרך האסטרולוגיה ההודית. בדיקת מפת  הלידה מאפשרת לנו לדעת מהו האישטה דווטה של האדם ולהמליץ לו להאזין למזמורים וודים שמחיים את אותה איכות של חוק הטבע בתודעה שלו.