השמש והירח בפיזילוגיה

כוכבי הלכת והמזלות קיימים לא רק בכיפת הרקיע הם נמצאים בתוך כל אחד מאיתנו ככוחות או גורמים אנרגטיים שעומדים מאחורי התפקוד של הגוף האסטרלי המעודן שלנו. בספרות הוודית נאמר בהקשר זה שהשמש והירח קשורים לשני עלי הכותרת של צ'אקרת העין השלישית (אג'נה צ'אקרה). השמש והירח מאפשרים לתודעה שלנו להתבטא במונחים זכריים (שמש) ונשיים (ירח). הספרות היוגית מזכירה בהקשר זה שני ערוצי אנרגיה או נאדים ראשיים;  האידה והפינלגה. ערוצים אלו עוברים לאורך כל הצד הימיני והשמאלי של הגוף ומחיים כל מערכת הצ'אקרות מבסיס חוט השדרה ועד לנחיריים.   פינגלה קשורה לשמש, להחצנה, לפעילות, לצד הימני של הגוף ולחלק השמאלי של המח ואילו האידה קשורה לירח, להפנמה, לצד השמאלי של הגוף ולחלק הימני של המח.