בני אותו מזל אולם אנשים שונים לגמרי?

כולנו מכירים את 12 המזלות ומודעים למזל שבו השמש הייתה בלידתנו. כשאנו קוראים תיאורים של המזלות אנו יכולים לעיתים להזדהות עם איכויות מסוימות שמאפיינות את המזל שבו נולדנו ויחד עם זאת מכירים אנשים ששייכים לאותו מזל אסטרולוגי ושונים מאיתנו לחלוטין. כיצד האסטרולוגיה ההודית מסבירה את השוני הזה? השיטה ההודית טוענת שבנוסף ל12 המזלות עלינו להתייחס ל27 נקשטרות או קבוצות כוכבים קבועות שנמצאות ברקיע.
כל נקשטרה קשורה לדווה (חוק טבע מסוים); לאחד מחמשת היסודות (אדמה, אוויר, אש, מים וחלל); לדושה ( ואטה, פיטה וקאפה) או איכויות מסוימות שקשורה לתפקוד הפיזיולוגי והמנטאלי שלנו; לגונה איכות שקשורה לטוהר, לפעילות ולאינרציה (סאטווה, ראג'ס וטמאס); לאיכות גברית או נשית; לאנרגיה פעילה או סבילה; לחלק מסוים בגוף; לאיכות אלוהית, אנושית או דמונית; ולבעל חיים שקשור לאנרגיה ולנטייה המינית של האדם.
כל אחד מ12 המזלות כולל שתים וחצי נקשטרות וכל נקשטרה מחולקת לארבעה רבעים שמייצגים חוקי טבע ואיכויות אנרגטיות שונות. אנו מקבלים כך במזל העולה או באופק שלנו עשר אפשרויות שונות של השפעות פלנטאריות שמסבירות את ההבדלים המשמעותיים שקיימים באישיות ובתכונות האופי של אנשים ששייכים לאותו מזל אסטרולוגי.