קאטה אופנישאד חלק שני

פרק 2

1. (יאמה אמר:) "הטוב אכן שונה מהנעים. הם משרתים מטרות שונות וכובלים כך את האדם. הבוחרים בטוב, מבורכים. המעדיפים את הנעים, מחמיצים את המטרה האמיתית.

2. הטוב והנעים ניגשים לאדם. החכם מבחין ביניהם ומעדיף את הטוב. השוטה המבכר חיים ארציים נוחים, בוחר בנעים.

3. הו נאציקטה, לאחר שבחנת תשוקות הנראות נעימות, דחית אותן על הסף, בלי להיסחף לדרך העושר שבה אנשים רבים נכחדים.

4. וודיה (ידע) ואוודיה (בערות) מנוגדים לגמרי זה-לזה ומובלים למטרות שונות. לא התפתית ללכת אחרי ריבוי העצמים הנעימים, ועל כן, נאציקטה, מתייחס אני אליך כאדם השואף לזכות בידע.

5. חיים בבערות ומרגישים מלומדים ונבונים. שוטים אלו מיוסרים קשות ומתנהלים כסומא, המונחה בדרך בידי עיור אחר.

6. ידע בדבר הקיום שלאחר המוות אינו מתגלה לאדם ילדותי. השבוי באשליית העושר. בחושבו "עולם זה בלבד קיים ואין שונה ממנו", הוא נופל שוב ושוב תחת שליטתי.

7. רבים אינם זוכים לשמוע (על האטמאן), וגם מאלו ששמעו, רבים אינם מבינים (את מהותו). נפלא הוא אדם המסוגל לדבר עליו. נבון הוא היכול להשיג את (מהותו). מהולל הוא הזוכה ללמוד עליו ממורה מיומן, והמבין כהלכה את מה שלמד.

8. לא ניתן להבין (את האטמאן), כאשר לומדים עליו מאדם השרוי בבערות. הדרך היחידה להבינו היא באמצעות מורה (נאור שהגשימו בעצמו). הוא מעודן יותר מהמעודן ביותר ומצוי מעבר לכל טיעון הגיוני.

9. הו יקירי, ידע זה אינו נרכש באמצעות טיעונים הגיוניים. קל להבינו, כאשר שומעים עליו מפי מורה נאור. הו נאציקטה, הנך מבוסס באמת (מוחלטת זאת). מי ייתן, ואזכה בתלמידים נוספים שידמו לך.

10. הנני יודע כי עושר זה אינו קבוע, מכיוון שאין להשיג ישות קבועה דרך עצמים חסרי קביעות. למרות זאת בצעתי את היאגיה של נאציקטה באמצעות דברים שאינם קבועים, וזכיתי כך בקביעות (יחסית).

11. (יאמה אמר:) "הו נאציקטה, חזית במצב שבו כל הרצונות מתגשמים. (הכרת את) בסיס היקום, הגמול האין סופי לביצוע היאגיות, הגדה האחרת שבה פחד אינו נמצא, הגדולה שבתהילה, המידה הרחבה ויסוד (החיים היחסיים), אולם בחוכמתך דחית בתוקף את כולם.

12. האטמאן הזורח שוכן במעמקים וקשה לראותו. החכם משאיר מאחוריו שמחה וצער ומכירו באמצעות מדיטציה כחבוי במערת הלב.

13. לאחר שמיעת ידע זה והבנתו, בן אנוש מבחין בתמצית הדברים, מגיע לרמה מעודנת ביותר המתאפיינת באושר עילאי וחווה שם עונג רב. הנני יודע כי מקום זה פתוח לרווחה עבור נאציקטה."

14. (נאציקטה אמר:) "ספר לי על דבר הקיים מעבר לדהארמה (חוק הטבע) ואדהארמה (דבר שאינו תומך בחוק הטבע) ומעבר לסיבה ולתוצאה, לעבר ולעתיד."

15. (יאמה אמר:)" כל הוודות ואלו המתרגלים טאפאס מצהירים כי הצליל אום היו המטרה (העליונה). אנשים מנהלים חיי ברהמאצ'אריה (הסתפקות עצמית) מתוך שאיפה להגשימו. אספר לך על כך .

16. מילה זאת הינה ברהמאן, ההברה הטרנסנדנטלית, אדם שמכירה מגשים את כל שאיפותיו.

17. משענת טרנסנדנטאלית עילאית היא זאת. אדם שמכירה מהולל כברהמאן.

18. האטמאן אינו נולד ואינו כלה. הוא אינו מופיע מעצם כלשהו, ואינו הופך לדבר מסוים. הוא נצחי, קבוע, ראשוני ואינו נולד לעולם. אין הוא כלה עם כלות הגוף.

19. אם ההורג סבור שהוא אכן ממית, ואם ההרוג חושב שהוא אכן מת, שניהם אינם יודעים את האמת. הוא אינו ממית או מומת.

20. האטמאן השוכן בלב כל הברואים, קטן יותר מהישות הקטנה ביותר, וגדול יותר מהישות הגדולה ביותר. אדם מסוגל באמצעות רגיעה רוחנית וחושית לעבור מעבר לרצונותיו, לחוות את גדולת האטמאן ולהשתחרר כך מכל צער.

21. ביושבו הוא נע למרחקים, בשוכבו הוא הולך לכל מקום. מי מלבדי יכול לדעת את (האטמאן) הזורח (הנראה כמי) שחווה שמחה וצער?

22. החכם אינו חש צער ביודעו את האטמאן כחסר גוף בקרב הגופים, כיציב בקרב חסרי יציבות, וכגדול ושורה בכול.

23. אין לדעת אטמאן זה באמצעות לימוד רב או דרך פעילות אינטלקטואלית וגם לא כאשר שומעים עליו דברים רבים. רק מי שנבחר על ידיו מסוגל להשיגו. האטמאן מגלה לאדם זה את עצם מהותו.

24. אדם שאינו חדל לבצע פעילות שלילית, שחושיו אינם מפסיקים (לשכון בעצמים החושיים), ורוחו אינה שקטה ומאוזנת, אינו יכול להשיג את האטמאן גם באמצעות ידע נכון.

25. מי יכול לדעת את מקום הימצאו. ברהמינים וקשאטריות הינם רק מזון עבורו והמוות עצמו הינו הרוטב.

פרק 3

1. הנפש האינדיבידואלית והנפש הקוסמית נהנות בהכרח מתוצאות הפעילות ושוכנות במעמקי הלב, מקום המשכן העילאי. יודעי הברהמאן (בעלי משפחות), השומרים על חמש לשונות האש, ואלו המבצעים שלוש פעמים את היאגיה של נאציקטה, מדברים עליהם כעל אור וצל.

2. מי ייתן ונוכל לבצע את היאגיה של נאציקטה, המשמשת גשר לאדם, השואף להגיע לחוף הברהמאן העילאי חסר הפחד והבלתי נכחד.

3. דע את האטמאן (העצמי האינדיבידואלי) כשליט המרכבה, ואת הגוף – כמרכבה עצמה. דע את האינטלקט כרכב ואת המחשבה כמושכות.

4. החושים נקראים סוסים והעצמים החושים דומים לדרך בה הם מתנהלים. כאשר האטמאן (העצמי האינדיבידואלי) קשור לגוף, לחושים ולרוח, החכמים מכנים אותו "הנהנה".

5. חושיו של אדם חסר הבנה, שרוחו אינה רתומה תמיד (לשדה הטרנסנדנטאלי המוחלט), נמצאים מחוץ לשליטתו כסוסי הרכב הפראיים.

6. אולם רוחו וחושיו של אדם נבון רתומים תמיד (לשדה הטרנסנדנטאלי המוחלט) כסוסי הרכב הטובים.

7. אדם שוטה, חסר הבחנה, שתמיד הוא בלתי טהור, אינו מגיע למטרה (העליונה) וחוזר לסאמסארה (חיים ארציים חולפים).

8. בעל הבחנה, שרוחו מאוזנת, והוא טהור תמיד, מגיע למטרה, שממנה אין הוא נולד בשנית.

9. כאשר האינטלקט הוא הרכב והמחשבה היא המושכות. אדם מגיע לסיום המסע, מקום משכנו הטרנסנדנטאלי של וישנו (השורה בכול).

10. מעבר לחושים נמצאים העצמים החושיים. הרוח קיימת מעבר להם. מעבר לרוח שוכן האינטלקט ומעבר לו האטמאן הגדול.

11. מעבר לאטמאן הגדול (הירניאגארבה) נמצאת המציאות הבלתי נגלית (פראקריטי), ופורושה נעלה גם ממנה. אין דבר הקיים מעבר לפורושה, הוא הינו סוף (הדרך), המטרה הטרנסנדנטאלית.

12. האטמאן חבוי בכל הברואים ואינו מגלה כך את עצמו. אולם הוא נראה לרואי המציאות המעודנת באמצעות תבונתם הממוקדת והטהורה.

13. על החכם למזג את הדיבור עם המחשבה, ואותה עצמה – עם האינטלקט. עליו להמשיך ולצרף את האינטלקט לאטמאן הגדול (הירניאגארבה,) ואותו – עם האטמאן (הטרנסנדנטאלי) השליו.

14. קום התעורר! גש למורים המוגשמים ולמד (מהם)! החכמים מתארים דרך זאת כדומה לחוד התער וקשה למעבר.

15. חסר צליל, מגע, צורה, טעם וריח, נצחי, בלתי נכחד, מעבר (לאטמאן) הגדול, בלתי משתנה וללא התחלה וסוף. המגשים זאת כך משתחרר ממלתעות המוות.

16. אדם נבון השומע ומספר את סיפורו הנצחי של נאציקטה, שאל המוות לימד, מהולל כברהמאן.

17. המזמר בדבקות סוד עליון זה בכינוס ברהמינים או בטכס ההשכבה למת, מכין לעצמו כך חיי נצח, מכין לעצמו חיי נצח.