מתוך הויג'נאנה באייראווה – היוגה הטאנטרית של קאשמיר

מתוך NRG / ניו-אייג'

שיווה ופאוורטי

טקסט זה שייך למסורת היוגה הטאנטרית של קאשמיר. בדומה לרישים הוודים היוגים שחיו בקאשמיר טענו, בתקופה מאוחרת יותר, שבסיס כל התופעות בבריאה קיים שדה בלתי מוגבל של תודעה טהורה ושניתן לחוות אותו באמצעות עידון החושים והמחשבה. בויג'נאנה באייראווה שיווה מלמד את בת זוגתו שאקטי שמייצגת את האינטליגנציה היצירתית האין סופית שפועלת בטבע, דרכים שונות ומגוונות שמובילות להתנסות בתודעה טהורה ולהחייאת אנרגיית הקונדליני. חשוב לציין בהקשר זה שהמסורת הוודית טענה שתלמיד המעוניין לעסוק בתרגולים רוחניים אילו אמור ללמוד אותם באופן אישי ממורה נאור.

1. שרי דווי אמרה: הו דווה שמעתי בפרוט את כל הדברים שהתגלו מהאיחוד של רודרה והשאקטי שלו. הבנתי גם את שלושת החלוקות (הטרנסנדנטאלית, זאת שכוללת את האחדות והריבוי ביחד והיחסית) של שאקטי המעצבות את תמצית כל הידע.

2. הו אל עליון, ספקותיי לא הוסרו למרות כל הדברים ששמעתי. הו דווה (אנא אמור לי) מה מרכיב את האנרגיות המצויות באוסף האותיות (המהוות מקור לכל המנטרות)?

3. האם המציאות יכולה להיתפס דרך תשעת החלוקות השונות (של מנטרות) שבאמצעותן ניתן להיכנס לתחום של תודעה גבוהה המוזכרת בבייראווה (טאנטרה). האם הם שונים מתהליכים המוזכרים בטרישירה באייראווה טאנטרה? או האים ניתן לתפוס אותן באמצעות ידע על שלושת החלוקות או הכוחות של השאקטי?

4. האים (המציאות המוחלטת של באייראווה) ניתנת לידיעה באמצעות נאדה (צליל ראשוני) , בינדו (תנועת אוויר מושלמת), התמקדות ועליה בצ'אקרות או בצליל שאינו נוצר ונובע ללא רטט? או האם היא מתבטאת בצורת חצי ירח, בהפסקת הנשימה או בצורתה של שאקטי.

5. (האים הנך) טרנסנדנטאלי ואימננטי בעת ובעונה אחת או שהנך מצוי בתוך הבריאה או לגמרי טרנסנדנטאלי. במידה והנך מצוי בתוך הבריאה הרי שהדבר נוגד את עצם טבעך הטרנסנדנטאלי.

6. הטרנסנדנטאלי אינו יכול להתקיים בחלוקה של צבעים, צלילים או צורות. אם הטרנסנדנטאליות שלו אינה ניתנת לחלוקה לא ניתן להגדירו כקיים יחד עם חלקים מורכבים.

7.הו דווה, הענק לי את ברכותיך והסר לחלוטין את ספקותיי.

לורד בייראווה השיב: טוב מאד יקירתי, שאלותיך עוסקות בעצם תמצית הטאנטרה.

8.למרות שידע זה הנו המרכיב הסודי ביותר של הטאנטרה אמסור לך דברים שהוסברו על צורתו המורכבת של באייראווה.

9. צורה זאת נתפסת כקסם מכיוון שאין לה תמצית (אמתית) היא הנה רק מאיה (אשליה), ודמיונית כחלום על עיר של מוזיקאים שמימיים שקיימת ברקיע.

10. (צורה זאת של בייארווה) ניתנת עבור אנשים שנופלים קרבן לתבניות חשיבה מעוררות מחלוקת ושמבולבלים מפעילות (ארצית).

11. למעשה באייראווה אינו מחולק לתשעה חלקים ואינו כולל את כל האותיות, הוא אינו האל בעל שלושת הראשים ואינו כולל את שלושת הכוחות (של שאקטי).

12.לא ניתן לצפות בצורתו באמצעות צליל, סמל ,חצי ירח שמוסתר (על ידי עננים) או בחדירה למערכת הצ'אקרות, גם שאקטי אינה מהווה את עצם מהותו.

13. כל הדברים הללו (על צורתו של בייארווה) תוארו, כסיפורים בהם משתמשים להפחיד ילדים או כממתקים שאימא נותנת לילדיה, כדי להניע אנשים בעלי אינטלקט בלתי מפותח לעקוב אחרי הדרך הרוחנית.

14. מצב זה של באייראווה חופשי מזמן, מרחב וכיוון. כמו כן לא ניתן לציינו באמצעות תכונה או כינוי כלשהו.

15. ניתן לחוות התנסות פנימית זאת המלאה באושר עליון והמצויה מעבר למחשבה. מלאות תמידית זאת הנה המצב של באייראווי הזהה לבאייראווה עצמו.

16. מהותו ידועה כחופשית מאי-טוהר וכחודרת בכל היקום. מי יכול לשמש כאובייקט לסגידה ואת מי ניתן להשביע רצון במציאות עליונה זאת?

17.מצב זה של באייראווה המהולל (בכתבי הטאנטרה) הנו מצב עליון הנודע כזהה לדווי בצורתה הטרנסנדנטאלית.

18.כפי ששאקטי אינה שונה מזה שמושל בה, כך פראשאקטי (שאקטי הטרנסנדנטאלית) המהווה את תמצית המציאות המוחלטת שזהה לדארמה אינה יכולה לעולם להיות נפרדת מבאייראווה בעל הדארמה.

19. (פראשאקטי אינה נפרדת מבאייראווה כפי) שעוצמת הבעירה אינה נפרדת מהאש. למרות זאת מדמים אותה בתחילה כנפרדת כשלב התחלתי לקראת הכניסה לידע האמיתי.

20. כשאדם חווה את שאקטי ומרגיש שהוא אינו ניבדל ממנה הוא מתאחד עם שיווה. שאקטי נקראת (בהקשר זה) הפנים ( או הכניסה המובילה) לשיווה.

21. כפי שחלקים מהמרחב נודעים מאור מנורה או מקרני השמש כך שיווה נודע באמצעות שאקטי.

22. שרי דווי אמרה: הו שליט הדוות האוחז בקלשון והעונד גולגולות כתכשיט (לצווארו). ספר לי על מצב שחופשי מזמן, מרחב, כיוון ותכונות.

23. באילו אמצעים ניתן להשיג את מצב המלאות של באייראווה וכיצד הדווי העליונה נהפכה לפניו של שיווה (כלומר כיצד היא יכולה להוביל אליו). אנא ספר לי זאת כדי שאוכל לדעתו בשלמות.

24. באייראווה ענה: הדווי העליונה שטבעה לברוא מתגלה בנשימה העולה של פראנה ובנשימה היורדת של אפאנה. מיקוד הרוח בשתי הנקודות של יצירת (הפראנה והאפאנה) מאפשרת את הופעת המלאות.

25. הו בייארווי, מיקוד המודעות במרווח הנמצא (בסיום) הנשיפה או השאיפה, מאפשר לצורתו של באייראווה, שאינה שונה מבאייראווי, להתגלות .

26. כשאנרגית הנשימה אינה נעה החוצה או נכנסת פנימה. כשהמחשבות נעלמות ומרכז (התודעה הטהורה) מתגלה, האדם משיג את טבעו של באייראווה.

27. אחרי שאיפה או נשיפה יש לתרגל את החזקת הנשימה (קומבקה). תירגול זה מאפשר התנסות במצב שקט של שאקטי ומכך מתגלה הרגיעה.

28. מדוט על שאקטי שעולה מהשורש (מולדארה צ'אקרה) כקרני השמש, מתעדנת בהדרגתיות ולבסוף נעלמת בדוודאסטאנה (שני קטבים שבניהם הנשימה נעה). כך באייראווה מתגלה.

29. (מדוט על שאקטי) הנעה מעלה כברק, דרך כל הצ'אקרות אחת אחרי השנייה עד לדוודאסטאנה וכך לבסוף תגיע הזריחה (ההתעוררות) הגדולה.

30. קיימים בזה אחר זה שתיים עשרה מרכזים (צ'אקרות) שקשורים לשתיים עשרה האותיות. יש להגות במצבם הגס, העדין והעליון. מעברׁ(הדרגתי) דרך כל מרכז מאפשרת לבסוף את הגשמתו של שיווה.

31. מילוי כל הגוף עד למורדאנטה (מרכז אנרגטי המצוי מעל לחך) בפראנה ומעבר מעליו כעל גשר על ידי כיווץ הגבות מאפשר לאדם להתרומם מעבר לתבניות ולהתבסס במצב העליון החודר בכל (הבריאה).

32. בזנב הטווס ניתן לראות חמישה עיגולים שמורכבים מצבעים שונים. בדומה לכך יש להגות בחמישה היבטי הריקות (הקשורים לחמשת החושים). התנסות ברמות המעודנות ביותר שלהם מאפשרת הכנסות ללב הריקות המוחלטת.

33. באותה דרך כשאדם ממקד את מודעותו בכל דבר, יהיה זה חלל ריק, קיר, או אדם נעלה (כמו הגורו) הוא זוכה בהדרגתיות בחסד שמאפשר לו להשתקע בעצמו.

34. יש לעצום את העניים ולמקד את תשומת הלב (בצ'אקרת) הכתר, היציבות הרוחנית (שנחוות כך) מאפשרת הגעה הדרגתית למטרה העליונה.

35. הסושומנה מעודנת כסיב של גבעול לוטוס ונמצאת באפיק (נאדי) המרכזי של הגוף. יש להגות בחלל הפנימי המצוי בתוכה וכך בברכתה של דווי מתגלה הצורה האלוהית.

36. יש להשתמש בידיים כדי לחסום מכל הכיוונים את כל הכניסות (לגוף). כך חודרים למרכז הנמצא (בין) הגבות, כשצופים בנקודת האור (המצויה שם) מתמזגים עימה בהדרגתיות ואז המצב העליון נמצא במרכז.

37. כשהוגים בלהבה דקה הנמצאת בצורה של טילאק (כנקודה אדומה בן הגבות). יש להגות על נקודה זאת הקיימת בפסגת הראש ובלב וכשמיקוד זה מושלם משתקעים (במציאות המוחלטת).

60. על האדם להתבונן בשטח אדמה פתוח ללא עצים, הרים חומות וכו. התמקדות של הרוח באזור זה מאפשרת לתנודות הרוחניות להיפסק מעצמם

62. על המודעות לנטוש אובייקט אחד ולהישאר ממוקדת בלי לנוע באובייקט אחר, המצב הקיים בין שניהם מאפשר את ההגשמה העליונה.

63. אדם שהוגה בעת ובעונה אחת בכך שכל גופו או שהעולם כולו הנם רק תודעה טהורה יכול לעבור מעבר למחשבות ולאפשר את היקיצה הטרנסנדנטאלית.

64. התאחדות הפראנה והאפאנה בתוך או מחוץ לגוף מאפשרת ליוגי לחוות התעוררות המלווה בידע על ההרמוניה הקוסמית.

65. עליו להגות בעת ובעונה אחת בכך שכל היקום ושגופו שלו מלאים באושר עליון של העצמי. נקטר האושר שמצוי  בתוכו מאפשר לו אז להתאחד עם האושר העליון.

66. משימוש בתכסיס (של דגדוג מתחת לבית השחי) עולה לפתע תענוג גדול ומהתנסות זאת מתגלה המציאות (הסופית) .

67. עליה אטית של אנרגיית הנשימה מאפשרת לאדם לסגור את כל פתחי החושים ולחוש תחושה שדומה לתנועת נמלים. ברגע זה מתגלה השמחה הגדולה.

69. בעת האיחוד המיני, בשעה שהאנרגיה הנשית מתעוררת והחדירה לתוך האישה הושלמה חווים הנאה הדומה לאושר רוחני עליון הנובע מהעצמי (הפנימי).

70. הו דווי  גם בשעה שאישה לא נמצאת ניתן לחוות זרם של אושר על ידי הזכרות בהנאה מינית שנחוותה בעת התנשקות, חיבוק, מגע וכו.

71. על האדם להגות בעליית תחושת האושר שנחוות עקב התנסות באושר רב או בשמחה שהוא חש למראה חבר או קרוב משפחה אותו הוא לא פגש זמן רב. התמזגות עם תחושה זאת תאפשר לרוח להתאחד עמה.

72. הנאה מאכילה ושתייה יוצרת שמחה. על האדם להגות בתחושת המלאות שהיא יוצרת ואז האושר העליון יופיע.

73. מוסיקה והנאות (אסתטיות) אחרות מאפשרות התנסות בשמחה שאין דומה לה. מודעותו של יוגי החווה זאת מתרחבת והוא מתאחד עם אושר עליון זה.

74. הנח לרוח להתמקד על כל מקום בו היא חווה סיפוק מכיוון שבמקום זה יתגלה טבעו של האושר העליון.

75. על האדם להתמקד במצב בו המודעות החיצונית נעלמה אולם השינה עדין לא הופיעה. (במצב זה) הדווי הטרנסנדנטאלית מגלה את עצמה.

76. על האדם לכוון את מבטו לחלל שמלא באור שמש או באור שמופץ ממנורה. במקום זה יתגלה עצם טבעו המהותי.

78. על האדם לאחוז את רגליו בידו בשעה שהוא יושב על מושב רך ללא משענת. השארות בתנוחה זאת תאפשר לרוח האינדיבידואלית להגיע למצב תודעה בו מתנסים במלאות עליונה.

79. על האדם להניח את ידיו נטויות בשעה שהוא יושב על מושב וממקד את רוחו בריקות שקיימת מתחת לבית-השחי. רוחו תתמזג עם ריקות זאת ותזכה בשלווה.

80. מיקוד הראיה מבלי למצמץ בצורה חיצונית (יפה). והסרה מהירה של כל תמיכה מנטאלית יאפשרו לאדם להגיע לשיווה.

82 . כשאדם יושב על מושב או שוכב במיטה עליו להגות בכך שגופו חסר משענת. כשהרוח מתרוקנת וחסרת תמיכה האדם משתחרר בין רגע מפעילות מנטלית.

83. כשאדם יושב בכלי רכב שנמצא בתנועה או כשהוא מניע את גופו באיטיות הוא זוכה במצב מנטלי רגוע. אז, הו דווי, הוא זורם בזרם של תודעה אלוהית.

84. הו דווי מיקוד המשכי של הראיה בשמים בהירים (ושמירה על) מודעות יציבה יאפשר לאדם להשיג מיד את טבעו של באייראווה.

85. על האדם להגות בכל הרקיע כזהה לצורתו של באייראווה עד שצורה זאת תיספג כולה במצחו. כל דבר יראה לו אז כצורתו של באייראווה וכך הוא יתלכד עם טבעו המפואר.

86. התנסות בצורתו הנצחית של באייראווה המלווה בהכרת הדואליות, האור הפנימי (של מצב הסמאדהי) וחשכת (הבערות הקיימת) בעולם הנגלה, מאפשרת את ביסוס ההארה.

87. יש להגות באפלת לילה איומה (השורה על הבריאה) בשבועיים האפלים של הירח כזהה לצורתו של באייראווה.

88. באופן דומה כשאדם עוצם את עינו עליו להגות בצורתו של באייראווה כשרוי באפלה עמוקה המשתרעת מלפניו. כך הוא יתאחד עמו.

89. אדם שמרסן אפילו חוש אחד נכנס באמצעות ריסון זה לריקות האחת וחווה שם את אורו של האטמן.

90. הו דווי שירה של האות 'א' בלי נקודה (מעליה המבוטאת כ "ם") או ויסרגה (צליל של "אה" המבוטא בנשיפה בסוף מילה בסאנסקרית) מאפשרת לזרם גדול של ידע על האל העליון להופיע מייד.

91. כשהרוח חופשית מכל תמיכה, יש למקד את המודעות בסיומת של הויסארגה וכך היא תתקשר עם הברהמן הנצחי.

92. כשאדם הוגה בעצמיותו כקיימת במרחב שאינו מוגבל מכל הכיוונים, הפעילות המנטלית מפסיקה והעצמה היצירתית (שאקטי) של התודעה מגלה אז את טבעה.

93. כשאדם דוקר מאט כל איבר בגוף במחט חדה או בכל כלי אחר ומתמקד בנקודת הדקירה הוא יכול לנוע לקראת הטבע הטהור של בייאראווה.

94. כשמדמיינים שהאיברים הפנימיים של הרוח (האינטלקט והאגו) אינם קיימים בתוכנו, אז בהעדר מחשבות אנו משתחררים מכל המחשבות.

95. מאיה הנה עיקרון האשליה השוכן (ביקום הנגלה) ויוצר את השמות ואת הפעילות המוגבלת. כשמתייחסים כך ליסודות השונים נוכחים לדעת שאנו איננו נפרדים (מהמציאות העליונה).

96. כשמתבוננים בתשוקות שמופיעות באופן ספונטני יש להפסיקן מיד. בנקודה זאת הן יתמזגו עם אותו מקור שממנו הן הופיעו.

97. (יש להגות כך:) מי אני למעשה לפני הופעת הרצון או הידע? למעשה בהיותי ספוג בתמצית של "אני הנני" ובהזדהות עם תמצית זאת עצמיותי יכולה להיהפך לאותו מצב.

98. כשרצון וידע מופיעים יש למקד בהם את הרוח ולחשוב שהם מהווים למעשה את עצם המהות העצמית. כשהרוח ממוקדת לחלוטין ניתן להכיר את תמצית המציאות.