לקרובי משפחה שנפטרו

לאחר שהאדם נפטר הנפש שלו ממשיכה להתקיים בעולמות אחרים. יאגיה זאת מיועדת להבטיח מזון ותמיכה לאבות שנפטרו וכתוצאה מכך הם אמורים להעניק את ברכתם לקרוב המשפחה שביצע את היאגיה עבורם.