יאגיה למניעת סכנות לחיים

יאגיה זאת נקראת "טריימבאקם הומה". משתמשים בה במנטרות ידועות מהרודרם שמיועדות למנוע סכנות לחיים.