יאגיה לשפע חומרי

יאגיה זאת נקראת "שרי סוקטה הומה" והיא מוקדשת ללקשמי; איכות של חוק הטבע שקשורה להצלחה חומרית והגברת השפע בכל תחומי החיים.