יאגיה לתשעת הפלנטות

יאגיה זאת נקראת "נאווהגראה הומה".  הפנדיטים מזמרים בה מנטרות מהריג וודה שמוקדשות לתשעת הפלנטות כדי ליצור השפעה חיובית שמקיפה את כל תחומי החיים. יאגיה זאת נקראת גם "גריאהשאנטי" כלומר הבאת שלווה לפלנטות ונהוג לבצע אותה גם בימי הולדת כדי להבטיח השפעות חיוביות לשנה הבאה.