יאגיה לסילוק מכשולים והצלחה בחיים

יאגיה זאת מוקדשת לגאנש היבט של חוק הטבע שקשור לסילוק מכשולים ולהצלחה בפעילות חדשה. גנש קשור באסטרולגיה ההודית גם לקטו או לזנב דרקון ולכן מומלץ לבצע את היאגיה הזאת כשקטו מקבל השפעות שליליות במפת הלידה.