יאגיה לבריאות ולסילוק מחלות

יאגיה זאת מוקדשת לדנוואנטרי, היבט של חוק הטבע שאחראי להבאת הידע של איורוודה, לשיפור הבריאות ולמניעת מחלות.