יאגיה לסילוק שליליות ואויבים

יאגיה זאת מוקדשת לדורגה איכות של חוק הטבע שקשורה לסילוק שליליות מכל תחומי החיים. דורגה קשורה באסטרולוגיה ההודית גם לכוכב חמה ולכן כשכוכב זה מקבל השפעות שליליות במפת הלידה מומלץ לבצע את היאגיה הזאת.