פורווה שאדה

פורווה שאדה

פורווה שאדה

13.20-26.40 קשת

שליט הנקשטרה הוא נגה

לגנה בפורווה שאדה: גאה, מעמד גבוה וכבוד רב, מסורים לבני הזוג שלהם, נישואים טובים, צנועים, הרבה חברים וילדים, אפשרות לבעיות בחינוך, עניין רב בחוק ובפוליטיקה.

צ'אנדרה בפורווה שאדה: מושכים, מנהיג כריזמטי, עקשן, יכולת שכנוע, דיקטאטור, אינטליגנטי, טוב בתקשורת, מאד פילוסופי, יכולת כתיבה, הצמדות חזקה לחברים מסוימים.

סוריה בפורווה שאדה: כושר מנהיגות, פילוסופי, עניין בפוליטיקה, יכולת דיבור טובה, איטי, זוכה ביציבות בהכרה מהסביבה. כבוד, עניין בעזרה לאנשים, תורם לצדקה, עניין בספורט, תחרותי, אתגרים מוזרים לאישיותו ונלהב.