בית חמישי- פוטרה באווה בית הילדים

הבית החמישי חשוב מאד מאחר והוא מייצג קרדיט חיובי או שלילי שאדם נושא עימו מחיים קודמים. בית זה יכול לשמש כנקודת התחלה חשובה להבנת הקארמה שאדם צבר בחיים הקודמים. אנשים ידועים שהגיעו להישגים מרשימים בתחומם נהנים בדרך כלל מבית חמישי חזק במפת הלידה שלהם. אנשים אלו מודעים בדרך כלל, מגיל צעיר, לייעודם בחיים.

בית זה קשור למוסריות ופעילות טובה ולכן הוא מציין גם אדם עניו בעל יכולת ואינטגרציה גבוהה.

הבית החמישי קשור לחוק הטבע או לאלוהות הקרובה ביותר לאדם (אישטה דוודטה) ומראה על רמת הדבקות של האדם. בדומה לבית התשיעי בית זה מראה על חסד אלוהי ועל פעילות רוחנית המבוצעת בעיניים פתוחות (כמו לדוגמה ביצוע יאגיות)

הבית החמישי נחשב לבית טוב מאד (רק הבית התשיעי עולה עליו) ומסיבה זאת שליט הבית יביא תועלת לכל בית אחר בו הוא שרוי.

מבחינה פיזיולוגית בית זה קשור לבטן העליונה ולכבד.

צדק (המציין ילדים, אינטליגנציה ויצירתיות) הנו הקארקה לבית החמישי.