מנטרות לבודאה (כוכב חמה)

הפסוקים הבאים לקוחים מהנאווה גראה סוקטה. פרק מהיאגור וודה (שמופיע בגרסה מעט שונה בריג וודה) שמוקדש לתשעת הפלנטות. לכל פלנטה במזמור זה יש שלושה פסוקים. הפסוק הראשון מוקדש לדווטה או לחוק הטבע שאחראי לאותה פלנטה. הפסוק השני מוקדש לאדידווטה או לחוק טבע ששולט על אותה פלנטה והפסוק השלישי לפרטיאנטהדווטה כלומר לחוק טבע עליון שקשור לאותה פלנטה. הפנדיטים (כהנים) הוודים משתמשים בפסוקים אלו בעת ביצוע טקסים וודים (יאגיות) שמיועדים לחזק את ההשפעה החיובית של הפלנטות ולנטרל השפעות שליליות שעלולות לנבוע ממיקום בעייתי שלהן במפת הלידה שלנו.

מנטרות לבודאה

תרגום המנטרות

1. התעורר הו אגני הכר את האדם שמתפלל אליך. כוון אותו להגשמת שאיפותיו. אפשר לאביך לחוש שוב צעיר. מי ייתן ותתמוך בו בביצוע היאגיה.
2. ווישנו לקח שלוש פסיעות ואסף את כולם באבק רגליו.
3.הנך הכתר של ווישנו, הנך הגב של ווישנו, הנך המספריים של ווישנו, הנך הפתיל (שמצוי סביב צווארו) של ווישנו, הנך העוצמה המתמשכת של ווישנו, הנך המנחות שמוגשות לווישנו.

*

הפסוק הראשון מוקדש לבודאה, דווה או חוק הטבע ששולט ביכולת התפיסה וקשור לכוכב חמה. בודאה מתואר כהתגלמות צעירה של אגני שמייצגת ערנות מנטאלית גבוהה. בהקשר לבודאה כוכב חמה שולט בכוח של התחדשות שמאפשר לנו להיהפך שוב לצעירים.

הפסוק השני מוקדש לווישנו; היבט של חוק הטבע שתוחם ומסדר את היקום. ווישנו מייצג אינטליגנציה קוסמית שקשורה לעוצמה של תקשורת, אהבה וריפוי. הוא מעניק לאלו הדבקים בו כשר הבחנה, חוסר הצמדות ובהירות מנטאלית. הפסוק הנוכחי מוקדש לוואמנה, היבט של ווישנו שנקרא בפסוק הנוכחי "טריויקראמה": זה שבשלושת פסיעותיו כיסה את כל האדמה, את החלל שבין האדמה לרקיע ואת כל העולם השמימי. תחומים אלו מגבילים לגוף, לנשימה ולרוח. כוכב חמה קשור לתחומים אלו ומאפשר לנו להבין את חוקי הטבע שקשורים אליהם.

הפסוק השלישי מוקדש לנאריאנה: צורה עליונה של ווישנו שחודרת לכל העולמות. נאריאנה מייצג אינטליגנציה אלוהית ששוכנת בתוכנו כעצמי הגבוה שלנו. כוכב חמה מעניק לנו בהקשר זה אינטליגנציה וחמלה שמסייעים לנו להתאחד עם כל הבריאה.