מנטרות למאנגל (מאדים)

הפסוקים הבאים לקוחים מהנאווה גראה סוקטה. פרק מהיאגור וודה (שמופיע בגרסה מעט שונה בריג וודה) שמוקדש לתשעת הפלנטות. לכל פלנטה במזמור זה יש שלושה פסוקים. הפסוק הראשון מוקדש לדווטה או לחוק הטבע שאחראי לאותה פלנטה. הפסוק השני מוקדש לאדידווטה או לחוק טבע ששולט על אותה פלנטה והפסוק השלישי לפרטיאנטהדווטה כלומר לחוק טבע עליון שקשור לאותה פלנטה. הפנדיטים (כהנים) הוודים משתמשים בפסוקים אלו בעת ביצוע טקסים וודים (יאגיות) שמיועדים לחזק את ההשפעה החיובית של הפלנטות ולנטרל השפעות שליליות שעלולות לנבוע ממיקום בעייתי שלהן במפת הלידה שלנו.

מנטרות למאנגל

תרגום המנטרות

1.אגני נמצא בפסגת הרקיע. שליט ההרים שעל פני האדמה ומפיח חיים בתמצית המים.
2. הו אדמה, מקום משכננו, הביאי לנו ברכות ומקום חופשי מקוצים. העניקי לנו שלווה גדולה.
3. מי ייתן ושליט השדה יאפשר לנו לזכות בבקר וסוסים מספקי הזנה. מי ייתן והוא יהיה רחום כלפינו.

*
הפסוק הראשון מוקדש לאגני איכות של חוק הטבע שמייצגת אינטליגנציה יצירתית שפועלת בכל הבריאה. בפסוק הנוכחי אגני קשור לחוק טבע שפועל באדמה כלומר בתחום המעשי של החיים. אש זאת קיימת במרכז האדמה, בהתפרצויות וולקניות, בצמחים, בחיות ובכוח הרצון האנושי. מאנגל נקרא גם "אנגראקה" כלומר "זה שצבעו אדום" ובכך מובלט הקשר שלו לאש האדומה.

הפסוק השני מוקדש לבומידווי אלת האדמה. מאנגל נחשב בספרות הוודית כבנה של בומידווי. כאש שחבויה בחומר הוא מעניק אנרגיה שמאשפרת לנו להגשים את פעילותנו במישור הפיזי של החיים. ברגע שאנו מצלחים לשלוט באנרגיה האגרסיבית של מאנגל אנו יכולים ליצור מסבבנו הרמוניה ושלווה ולאפשר גדילה והתפתחות בתחום המעשי של החיים.

הפסוק השלישי מוקדש ל "קשטרהפאטי" שליט השדה או הדוודטה ששולט באדמה. היבט זה של חוק הטבע קשור לראמה ולאשתו סיטה שאמורה להיות הבת של בומידווי. מאנגל אחראי, בהקשר זה, על חקלאות ועיבוד האדמה. במקומות אחרים בספרות הוודית חוק הטבע העליון (פרטיאנטהדווטה) שקשור למאנגל הוא סובראמניים או סקאנדה בנם של שיווה ופאוורטי ואחיו של גאנש. סקאנדה הוא אל המלחמה ומפקד הצבא העליון של הדוות. הוא מייצג את התגלות הרצון האלוהי שמאפשרת לאמת לנצח את השקר. מאדים קשור גם לאנומן הקוף האלוהי שהיה מפקד צבאותיו של לורד ראמה. בדרך כלל נהוג בהודו לשבח ולנסוך מנחות לאנומן ביום שלישי שמוקדש גם למאנגל.