מנטרות לסוריה (שמש)

הפסוקים הבאים לקוחים מהנאווה גראה סוקטה. פרק מהיאגור וודה (שמופיע בגרסה מעט שונה בריג וודה)  שמוקדש לתשעת הפלנטות. לכל פלנטה במזמור זה יש שלושה פסוקים. הפסוק הראשון מוקדש לדווטה או לחוק הטבע שאחראי לאותה פלנטה. הפסוק השני מוקדש לאדידווטה או לחוק טבע ששולט על אותה פלנטה והפסוק השלישי לפרטיאנטהדווטה כלומר לחוק טבע עליון שקשור לאותה פלנטה. הפנדיטים (כהנים) הוודים משתמשים בפסוקים אלו בעת ביצוע טקסים וודים (יאגיות) שמיועדים לחזק את ההשפעה החיובית של הפלנטות ולנטרל השפעות שליליות שעלולות לנבוע ממיקום בעייתי שלהן במפת הלידה שלנו.

מנטרות לסוריה

תרגום המנטרות:

1. סובב בחלל דרך עוצמת האמת, מביא מנוחה לבני התמותה ולבני האלמוות.  אל השמש, סוויטרי, מתקדם במרכבה מוזהבת ומאיר את כל העולמות.

2. אנו בוחרים באגני כשליחנו, הוא המעורר, נושא כל האוצרות, הרצון הטוב של עוצמת הפולחן.

3. פאשופאטי, שליט חיות הפוסעות על שני רגלים ועל ארבעה רגליים, מי ייתן ומנחותיך הנבחרות יבוא אלינו; מי ייתן ואלו המתפללים אליך יגדלו ויזכו בעושר.

*

הפסוק הראשון מוקדש לסוויטרי היבט של השמש שמייצג את התודעה הטהורה שעומדת בבסיס הבריאה. איכות זאת חוק הטבע אחראית לכל הטרנספורמציות של אור בטבע שמתבטאות לדוגמה במעבר בין היום ללילה ובין הלילה ליום (זריחה ושקיעה). סווטרי קשורה לתהליכי התפתחות ושינוי וכמו כן לפיתוח התודעה.

הפסוק השני מוקדש לאגני חוק טבע ששולט על השמש. אגני מייצג אנרגיה שקשורה להיבטים שונים של אש. ברמה הקוסמית הוא מתבטא כאש החיים האלוהית או כאינטליגנציה יצירתית שמנהלת ומכוונת את כל הבריאה. בהיבט זה אגני מתגלה דרך איכויות של השמש שמקרינה לכל הבריאה צורות שונות של חום, אור וצבע. אגני אחראי גם לטרנספורמציה אנרגטית שמתרחשת בעת ביצוע יאגיות וודיות. בטקסים אלו כוהנים וודים נוסחים מנחות שונות לאש היאגיה. אגני מעכל את המנחות ומאפשר להם להגיע לדווטה או לחוק הטבע שאמור להיות מופעל ביאגיה.  הדווטה מרוצה מהמנחות ומסייע לאדם שעבורו היאגיה בוצעה להגשים את משאלותיו. ברמה האינדיבידואלית אגני מייצג היבטים שונים של אש העיכול שיוצרת חומרים מזינים מהמזון ומאפשרת שמירה על בריאות טובה.

הפסוק השלישי מוקדש לשיווה. איכות זאת של חוק הטבע מייצגת עוצמה ושקט אין סופי שמאפיינים את התודעה הטהורה העומדת בבסיס הבריאה. השמש מייצגת בהקשר זה את ההיבט הגברי של האלוהות בעוד שהירח מייצג את ההיבט הנשי של האלוהות שמגולם בפרוורטי או שאקטי, בת זוגתו השמימית של שיווה. המילה שיווה כוללת מספר משמעויות: מבשר טובות; מעניק רגיעה, שלווה או מנוחה. שיווה מייצג רגיעה ושלווה טוטאליים שמאפיינים את מצב המוקשה או ההארה. במצב זה אנו חווים בקביעות את אי המוגבלות של האטמן או האני הגבוה, הבלתי מוגבל שלנו גם בשעה שאנו עוסקים בפעילות יום יומית רגילה.השמש מייצגת את האטמן שקיים בכל אחד מאיתנו ומכאן נובע הקשר שלה לשיווה.

 שיווה נקרא בפסוק השלישי "פאשופאטי" כלומר שליט החיות. כינוי זה מרמז באופן סימבולי על כך ששיווה הוא שליט הנפשות האנושיות שמיוצגות בפני המציאות האלוהית המוחלטת כחיות שונות.