הספרות הוודית חלק 3: סאמה, יאג'ור ואטרווה וודה

במאמר הראשון על הספרות הוודית ראינו שהוודה מייצגת ידע טהור מוחלט שנמצא בבסיס הבריאה ומתאר את פעילות חוקי הטבע בכל תחומי הבריאה. במאמר השני עסקנו בריג וודה הוודה הראשונה והחשובה ביותר וראינו שהיא מייצגת את הטוטאליות של חוקי הטבע. במאמר הנוכחי נמשיך לדון בשלושת הוודות הנותרות.

הגברת הסומא ואיזון הפראנה

סאמה וודה היא הוודה השניה. המילה "סאמה" נובעת מהמילה "סאם" שמשמעותה שוויון, קביעות ושקט. המילה יכולה לנבוע גם מהשורשים הבאים: "סאנטב" שפרושו להשקיט ו "סו" שפרושו להרוס או לסיים. שמיעת מזמורי הסאמה וודה מסייעת לסלק או להרוס מתחים ולחצים ממערכת העצבים ולבסס התנסות בתודעה טהורה בלתי מוגבלת שקיימת בתוך כל אחד מאתנו.
סאמה וודה מדגישה את חשיבות המלודיה שקיימת בזרימת חוקי הטבע. פסוקי הסאמה וודה לקוחים בעיקר מהריג וודה ורק 78 מהפסוקים שמופיעים בה הינם מקוריים. המזמורים בסאמה וודה מושרים במלודיה מיוחדת ושונה מזאת של הריג וודה. ההברות בסאמה וודה ארוכות יותר ומביעות את זרימת הסומא; היבט של חוק טבע שקשורה לאיכות של אננדה או אושר עליון. סומא אחראית לחבר את הבט היחסי והמשתנה של החיים עם ההיבט הטרנסנדנטאלי המוחלט והבלתי משתנה שנמצא בבסיס כל התופעות ביקום.
שמיעת מזמורי הסאמה וודה אמורה להגביר את זרימת הסומא בפיזיולוגיה ומאפשרת התנסות באושר פנימי (אננדה) ותפיסה חושית מעודנת. צלילי הסמא וודה אמורים, בנוסף לכך, לאזן את ההיבטים השונים של הפראנה (נשמת החיים) בגוף ובכך היא ממלאת תפקיד חשוב בשיפור הבריאות ובפיתוח חוסן פנימי.
כתבי האיורוודה (הרפואה ההודית העתיקה) טוענים שמזמורי הסאמה וודה מאזנים את יסוד האוויר בגוף (ווטה) בגוף. ווטה לא מאוזנת אחראית לחוסר שקט ולהפרעות בשינה. כשאנו שומעים את מזמורי הסאמה וודה בלילה לפני השינה אנו יוצרים תנאים אידיאלים לשינה עמוקה שתאפשר לגוף לחדש ולרענן את עצמו.

גי'אן שאקטי וקריה שאקטי

הוודה השלישית נקראת יאג'ור וודה. המילה יאג'ור נובעת מהשורש "יאז" שמשמעותו להוקיר או לנסוך מנחות. רוב מזמורי היאג'ור וודה מוקדשים לחוקי טבע (דוות) שונים. הכהנים הוודים משתמשים בפסוקים אלו בעת ביצוע טכסים וודים עתיקים שנקראים יאגיות. בטכסים אלו מעוררים ומחיים חוקי טבע שונים דרך שירת מנטרות שונות וניסוך מנחות לאש שמייצגת את האיכות של טרנספורמציה שקיימת ברמה העדינה של הבריאה.
בדומה לסאמה וודה פסוקי היאגור וודה לקוחים גם ברובם מהריג וודה אולם בנוסף לפסוקים אלו היא מתארת בפרוזה פרטים נוהליים והנחיות מדויקות לביצוע יאגיות שונות כמו יאגיה שמבוצעת בירח מלא ובמולד הירח, יאגיות להחייאה והגברה של זרימת הסומא בפיזיולוגיה ובסביבה כולה וכו.
יאג'ור וודה כוללת שני סוגי פסוקים: כאלו שמושרים בקול (ניגאדה) ואחרים שאמורים להיות מבוטאים בשקט (אופאמסו).

אחד החלקים הידועים והחשובים של היאג'ור וודה נקרא "רודרם". טכסט זה אמור להביע שקט טרנסנדנטאלי אין סופי (גי'אן שאקטי) שנמצא בבסיס הבריאה ועוצמה מארגנת אין סופית (קריה שאקטי) שכלולה בו. בספרות הוודית שיווה מייצג את השלווה והשקט האין סופי שקיים בכל נקודה בבריאה וזהה לאטמן או לאני הגבוהה שלנו ורודרה מייצג את הפעילות הדינאמית האין סופית שקיימת בשקט זה.

בהודו נהוג להשתמש ברודרם כדי לנטרל השפעות שליליות של פלנטות במפת הלידה האסטרולוגית של האדם וכמו כן כדי לנטרל שליליות וליצור השפעה של הרמוניה ושלום בכל הבריאה.
הרודרם כולל שני חלקים. הראשון נקרא "נאמאקם" וכולל מנטרות שמהללות ומשבחות את ההיבטים השונים של רודרה. החלק השני נקרא "צ'אמקם" ובו הרישים מבקשים מרודרה להעניק לנו בריאות, אושר והצלחה בכל תחומי החיים.
"רודרה הברכה לכעסך ולחיצך; הברכה לקשתך ולשתי ידך. לורד רודרה! החסד שנבע מהקשת שלך הפך אותנו למאושרים ואשפת החיצים שלך שהשילו את כעסם הפכה אותנו למבשרי טובות. לורד רודרה, הנך שוכן בהר קאלש ומעניק אושר. הבא לנו אהרה בצורתך השלווה, מלאת האושר ומשמידת החטאים. הנך שוכן בהר קאלש ומעניק אושר לכולם. הנך ממלא את שבועתך להגן על כל משרתיך החוסים בך! השקט את החץ אותו הנך עומד לירות והפוך אותו למבשר טובות. הנך שוכן בהר קאלש, אנו מתפללים להגיע אליך במילים טובות. הו רודרה, אפשר לעולם כולו להיות תמיד חופשי מפורענות ומחוסר אחידות ולחיות בידידות ובהרמוניה. מי יתן ורודרה ישתדל עבורי וידבר בזכותי. רודרה הינו מרפא הבערות, מכובד וראשון במעלה בן הדוות (חוקי הטבע), מי ייתן והוא ישמיד את אויבי הנגלים והנסתרים. רודרה הנך זהה למעשה לשמש מעניקת הברכות וגומלת החסדים. השמש מתגלה בגוון ארגמני בעת הזריחה, ולאחר מכן מופיעה בצבע אדום וצהוב מוזהב. אנו גם מתפללים כדי למנוע את כעסם של אלפי רודראים אחרים שמאכלסים את האדמה בכל הכיוונים. רודרה, כחול הגרון, קיבל את צורת השמש הארגמנית בעת זריחתה. רועי הצאן, הנערות נושאות המים וכל הברואים צופים בו. מי ייתן והוא יגביר את אושרנו. מי ייתן ואיחולי יגיעו לכחול הגרון, בעל אלפי העניים הממטיר עלינו את ברכותיו. אני מגיש את ברכתי גם למשרתיו. רודרה האלוהי, שחרר את המיתר משני קצוות הקשת שבידך והסתר את החיצים שמצויים בידך. הנך בעל אלפי עניים ומאות אשפות חיצים, אחרי שהתרת את הקשת שבידך, הקהה את קצות חיציך. לבש את צורתך השלווה (שיווה) וטפח כוונות טובות כלפינו". (רודרם 1-11)

אחדות ושלווה לכל

הוודה הרביעית נקראת אטרווה וודה. המילה נובעת מהשורש " טארוו" (tharv) שמשמעותו לנוע ומהקידומת "א" המציינת שלילה או חוסר תנועה. וודה זאת הובאה לאור על ידי רישי אטרווה וכוללת מנטרות רבות שאינם מצויות בריג וודה.
אטרווה וודה מבארת ומרחיבה את הדיון בהיבט היחסי או החומרי של חוקי הטבע שמתוארים בשלמותם בריג וודה.
אטרווה וודה סבלה יותר מהוודות האחרות מתרגומים לא מדוייקים ומפרשנות שגויה שטענה שהיבט זה של הספרות הוודית מלא בנוסחאות שקשורות בעיקר למאגיה שחורה.
אטרווה וודה כוללת מנטרות או נוסחאות שונות שאמורות לסלק ולנטרל השפעות שליליות ולחזק היבטים חיובים בחיים. כך לדוגמא ניתן למצוא בה מנטרות שיכולות לסייע לאדם לפתח בריאות טובה, להבטיח צאצאים, לסלק מחלות, להגביר עושר, להתגבר על אויבים וכו.

בנוסף לכך ניתן למצא באטרווה וודה פסוקים רבים שמוקדשים ליצירת הרמוניה ושלום באדם ובסביבה כולה:
"הנני מעניק לכם אחדות של הלב, אחדות של הרוח וחופש מתחושות של שנאה. שמחו אחד עם השני כפי שפרה שמחה עם עגל שזה עתה נולד. הבן יהיה מסור לאביו ויחשוב כפי שאימו חושבת. הרעיה תדבר מילים מתוקות כדבש לבעלה. אח לא ישנא את אחיו ואחות לא תשנא את אחותה. היו הרמוניים, התמסרו לאותה תכלית ודברו באדיבות מילים נעימות" (אטרווה וודה 3.30.1-3)

"השמים יהיו שלווים והארץ שלווה, החלל הרחב שבן השמים לארץ יהיה שלוו. המים הזורמים יהיו שלווים עבורנו, שלווים העצים ועשבי המרפא! שלווים הסימנים לעתיד, שלווים דברים שנעשו וכאלו שעדיין לא נעשו, שלווים הדברים שקיימים וכאלו שיתקיימו בעתיד, מי ייתן וכולם יהיו נעימים כלפינו" (אטרווה וודה 19.9.1-2)

"שלווה לאדמה ולמרחבי החלל, שלווה לרקיע שלווה למים, שלווה לצמחים ושלווה לעצים! מי ייתן וכל הדוות (חוקי הטבע) יעניקו לי שלווה. מי ייתן ודרך מזמור מעורר שלווה זה השלווה תחדור בכל. באמצעות מזמור זה של שלווה מי ייתן שהשלווה תביא שלווה! עם שלווה זאת הנני משכך דברים נוראים, עם שלווה זאת הנני משכך אנשים אכזריים, עם שלווה זאת הנני משכך את כל הרוע כך ששלווה ושמחה יוכלו להתגבר בבריאה. מי ייתן וכל דבר יעניק לנו שלווה." (אטרווה וודה 19.9.14)