יאגיה להרמוניה זוגית ולשפע

יאגיה זאת נקראת "לקשמי-נאראינה הומה" והיא מיועדת בעיקר להרמוניה זוגית ושפע.